PTR
Bán 46.39
Chênh lệch Chênh lệch0.84
Mua 47.23

Giao dịch PetroChina Company Limited - biểu đồ giá PTR

Bán 46.39
Chênh lệch Chênh lệch0.84
Mua 47.23
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

PTR lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Oct 3, 2022 46.39 0.00 0.00% 46.39 46.39 46.39
Sep 20, 2022 46.39 0.00 0.00% 46.39 46.39 46.39
Sep 8, 2022 46.39 0.12 0.26% 46.27 46.91 45.74
Sep 7, 2022 46.78 0.51 1.10% 46.27 47.32 46.26
Sep 6, 2022 46.81 0.02 0.04% 46.79 47.36 46.48
Sep 2, 2022 46.64 0.87 1.90% 45.77 47.34 45.77
Sep 1, 2022 46.19 0.28 0.61% 45.91 47.22 45.86
Aug 31, 2022 46.12 0.28 0.61% 45.84 46.47 45.82
Aug 30, 2022 46.21 -1.17 -2.47% 47.38 47.56 45.91
Aug 29, 2022 48.16 0.90 1.90% 47.26 48.37 47.21
Aug 26, 2022 47.43 -0.30 -0.63% 47.73 47.93 46.83
Aug 25, 2022 47.17 0.82 1.77% 46.35 47.58 46.35
Aug 24, 2022 45.41 0.63 1.41% 44.78 45.77 44.23
Aug 23, 2022 44.87 1.01 2.30% 43.86 45.26 43.86
Aug 22, 2022 43.54 0.39 0.90% 43.15 43.60 42.57
Aug 19, 2022 43.59 1.04 2.44% 42.55 43.62 42.55
Aug 18, 2022 42.82 0.04 0.09% 42.78 43.12 42.17
Aug 17, 2022 42.81 0.90 2.15% 41.91 43.13 41.88
Aug 16, 2022 41.59 0.04 0.10% 41.55 42.40 41.33
Aug 15, 2022 42.51 0.61 1.46% 41.90 42.58 41.14