PXD
Bán 225.82
Chênh lệch Chênh lệch0.51
Mua 226.33

Giao dịch Pioneer Natural Resource - biểu đồ giá PXD

Bán 225.82
Chênh lệch Chênh lệch0.51
Mua 226.33
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

PXD lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Jun 29, 2022 225.82 -12.61 -5.29% 238.43 240.45 225.37
Jun 28, 2022 235.11 -1.13 -0.48% 236.24 238.29 230.93
Jun 27, 2022 229.87 2.52 1.11% 227.35 232.59 225.78
Jun 24, 2022 223.14 -3.84 -1.69% 226.98 228.15 222.27
Jun 23, 2022 223.26 -7.33 -3.18% 230.59 231.83 220.88
Jun 22, 2022 228.31 5.76 2.59% 222.55 233.05 222.44
Jun 21, 2022 237.39 7.18 3.12% 230.21 237.72 229.34
Jun 17, 2022 221.36 -18.00 -7.52% 239.36 239.81 219.96
Jun 16, 2022 241.24 -9.59 -3.82% 250.83 253.28 237.63
Jun 15, 2022 257.86 -4.99 -1.90% 262.85 263.93 252.92
Jun 14, 2022 264.26 -2.15 -0.81% 266.41 272.68 260.20
Jun 13, 2022 261.17 -0.76 -0.29% 261.93 266.45 253.03
Jun 10, 2022 270.64 -3.37 -1.23% 274.01 278.08 266.41
Jun 9, 2022 276.42 -4.88 -1.73% 281.30 282.38 276.37
Jun 8, 2022 283.55 -2.69 -0.94% 286.24 287.27 282.07
Jun 7, 2022 284.82 8.57 3.10% 276.25 285.15 276.25
Jun 6, 2022 278.51 -3.25 -1.15% 281.76 282.67 277.65
Jun 3, 2022 279.12 4.13 1.50% 274.99 280.12 273.75
Jun 2, 2022 275.10 1.61 0.59% 273.49 278.54 270.66
Jun 1, 2022 277.57 -3.32 -1.18% 280.89 282.91 274.31