PAA
Bán 11.34
Chênh lệch Chênh lệch0.18
Mua 11.52

Giao dịch Plains All American Pipeline - biểu đồ giá PAA

Bán 11.34
Chênh lệch Chênh lệch0.18
Mua 11.52
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

PAA lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
May 26, 2022 11.25 0.09 0.81% 11.16 11.29 11.08
May 25, 2022 11.11 0.34 3.16% 10.77 11.13 10.77
May 24, 2022 10.82 -0.04 -0.37% 10.86 10.92 10.63
May 23, 2022 10.99 0.28 2.61% 10.71 11.00 10.71
May 20, 2022 10.72 -0.06 -0.56% 10.78 10.85 10.55
May 19, 2022 10.75 0.13 1.22% 10.62 10.85 10.55
May 18, 2022 10.84 -0.05 -0.46% 10.89 10.98 10.64
May 17, 2022 10.90 0.18 1.68% 10.72 10.92 10.64
May 16, 2022 10.65 0.24 2.31% 10.41 10.71 10.41
May 13, 2022 10.44 0.21 2.05% 10.23 10.55 10.23
May 12, 2022 10.13 -0.08 -0.78% 10.21 10.30 9.98
May 11, 2022 10.18 -0.25 -2.40% 10.43 10.69 10.14
May 10, 2022 10.29 -0.15 -1.44% 10.44 10.59 9.99
May 9, 2022 10.34 -0.38 -3.54% 10.72 10.73 10.25
May 6, 2022 10.86 0.04 0.37% 10.82 10.96 10.66
May 5, 2022 10.86 0.11 1.02% 10.75 11.23 10.66
May 4, 2022 11.01 0.28 2.61% 10.73 11.02 10.57
May 3, 2022 10.65 0.32 3.10% 10.33 10.68 10.31
May 2, 2022 10.30 0.12 1.18% 10.18 10.39 10.11
Apr 29, 2022 10.28 -0.35 -3.29% 10.63 10.72 10.25