PNC
Bán 174.67
Chênh lệch Chênh lệch0.68
Mua 175.35

Giao dịch PNC Financial Services Group - biểu đồ giá PNC

Bán 174.67
Chênh lệch Chênh lệch0.68
Mua 175.35
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

PNC lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
May 27, 2022 174.75 2.38 1.38% 172.37 174.76 172.14
May 26, 2022 172.58 4.50 2.68% 168.08 174.04 168.08
May 25, 2022 167.29 5.09 3.14% 162.20 168.85 162.20
May 24, 2022 162.96 1.98 1.23% 160.98 163.52 158.42
May 23, 2022 161.81 2.94 1.85% 158.87 163.33 158.13
May 20, 2022 155.61 0.61 0.39% 155.00 156.57 152.01
May 19, 2022 154.40 0.64 0.42% 153.76 155.82 152.36
May 18, 2022 155.81 -2.49 -1.57% 158.30 159.12 155.04
May 17, 2022 160.05 2.61 1.66% 157.44 160.94 157.41
May 16, 2022 154.86 -1.87 -1.19% 156.73 157.10 152.83
May 13, 2022 157.10 -3.60 -2.24% 160.70 161.03 156.39
May 12, 2022 159.02 0.71 0.45% 158.31 160.18 155.87
May 11, 2022 159.51 -2.21 -1.37% 161.72 166.18 159.37
May 10, 2022 161.46 -2.94 -1.79% 164.40 165.90 159.25
May 9, 2022 163.35 -0.53 -0.32% 163.88 165.28 162.41
May 6, 2022 166.24 -1.43 -0.85% 167.67 168.37 164.22
May 5, 2022 168.60 -2.49 -1.46% 171.09 171.40 165.94
May 4, 2022 173.35 4.11 2.43% 169.24 173.94 167.89
May 3, 2022 169.16 0.19 0.11% 168.97 171.23 167.66
May 2, 2022 167.18 0.11 0.07% 167.07 168.54 163.73