PTNL
Bán 1.708
Chênh lệch Chênh lệch0.011
Mua 1.719

Giao dịch PostNL N.V. - biểu đồ giá PTNL

Bán 1.708
Chênh lệch Chênh lệch0.011
Mua 1.719
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

PTNL lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Sep 30, 2022 1.708 0.014 0.83% 1.694 1.728 1.694
Sep 29, 2022 1.695 -0.005 -0.29% 1.700 1.704 1.660
Sep 28, 2022 1.700 0.006 0.35% 1.694 1.705 1.660
Sep 27, 2022 1.694 0.013 0.77% 1.681 1.718 1.681
Sep 26, 2022 1.678 0.003 0.18% 1.675 1.719 1.655
Sep 23, 2022 1.695 -0.057 -3.25% 1.752 1.762 1.686
Sep 22, 2022 1.779 -0.013 -0.73% 1.792 1.798 1.745
Sep 21, 2022 1.797 0.022 1.24% 1.775 1.820 1.757
Sep 20, 2022 1.775 -0.101 -5.38% 1.876 1.887 1.773
Sep 19, 2022 1.875 -0.010 -0.53% 1.885 1.893 1.863
Sep 16, 2022 1.925 -0.020 -1.03% 1.945 1.945 1.855
Sep 15, 2022 1.945 -0.051 -2.56% 1.996 2.002 1.940
Sep 14, 2022 1.996 -0.026 -1.29% 2.022 2.034 1.990
Sep 13, 2022 2.022 -0.053 -2.55% 2.075 2.075 2.020
Sep 12, 2022 2.068 0.006 0.29% 2.062 2.087 2.059
Sep 9, 2022 2.056 0.037 1.83% 2.019 2.059 1.995
Sep 8, 2022 2.019 0.002 0.10% 2.017 2.029 1.982
Sep 7, 2022 2.018 -0.008 -0.39% 2.026 2.037 2.002
Sep 6, 2022 2.027 -0.011 -0.54% 2.038 2.071 2.007
Sep 5, 2022 2.037 -0.010 -0.49% 2.047 2.053 2.035