PGR
Bán 120.06
Chênh lệch Chênh lệch0.60
Mua 120.66

Giao dịch Progressive - biểu đồ giá PGR

Bán 120.06
Chênh lệch Chênh lệch0.60
Mua 120.66
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

PGR lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
May 27, 2022 120.06 3.35 2.87% 116.71 120.11 116.12
May 26, 2022 116.55 0.60 0.52% 115.95 117.32 115.06
May 25, 2022 115.35 1.15 1.01% 114.20 116.51 113.54
May 24, 2022 114.48 2.20 1.96% 112.28 114.80 111.25
May 23, 2022 112.71 0.79 0.71% 111.92 113.54 111.05
May 20, 2022 110.76 0.51 0.46% 110.25 111.02 108.33
May 19, 2022 110.20 -0.32 -0.29% 110.52 111.10 108.35
May 18, 2022 111.64 1.85 1.69% 109.79 113.13 109.79
May 17, 2022 110.90 0.82 0.74% 110.08 111.13 107.04
May 16, 2022 109.45 1.67 1.55% 107.78 110.62 107.77
May 13, 2022 107.54 -1.50 -1.38% 109.04 109.17 106.82
May 12, 2022 108.52 1.24 1.16% 107.28 108.69 106.64
May 11, 2022 107.60 -0.16 -0.15% 107.76 109.88 107.08
May 10, 2022 108.03 -1.28 -1.17% 109.31 110.65 107.27
May 9, 2022 108.51 -0.10 -0.09% 108.61 109.87 107.62
May 6, 2022 109.17 -2.39 -2.14% 111.56 111.73 108.06
May 5, 2022 112.15 -2.47 -2.15% 114.62 115.34 111.28
May 4, 2022 115.49 3.55 3.17% 111.94 115.65 111.60
May 3, 2022 111.93 1.23 1.11% 110.70 113.01 110.21
May 2, 2022 110.05 2.47 2.30% 107.58 110.23 107.01