UVXY
Bán 4.87
Chênh lệch Chênh lệch0.07
Mua 4.94

Giao dịch ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF - biểu đồ giá UVXY

Bán 4.87
Chênh lệch Chênh lệch0.07
Mua 4.94
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

UVXY lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Jan 30, 2023 5.03 0.01 0.20% 5.02 5.16 4.96
Jan 27, 2023 4.83 -0.14 -2.82% 4.97 4.98 4.70
Jan 26, 2023 4.95 -0.01 -0.20% 4.96 5.13 4.92
Jan 25, 2023 5.05 -0.24 -4.54% 5.29 5.53 5.04
Jan 24, 2023 5.05 -0.37 -6.83% 5.42 5.43 5.03
Jan 23, 2023 5.36 -0.07 -1.29% 5.43 5.48 5.32
Jan 20, 2023 5.47 -0.23 -4.04% 5.70 5.77 5.40
Jan 19, 2023 5.72 -0.19 -3.21% 5.91 6.02 5.62
Jan 18, 2023 5.69 0.39 7.36% 5.30 5.76 5.28
Jan 17, 2023 5.41 -0.06 -1.10% 5.47 5.54 5.34
Jan 13, 2023 5.35 -0.25 -4.46% 5.60 5.60 5.27
Jan 12, 2023 5.55 -0.27 -4.64% 5.82 5.95 5.55
Jan 11, 2023 6.00 0.10 1.69% 5.90 6.05 5.90
Jan 10, 2023 5.96 -0.44 -6.88% 6.40 6.41 5.94
Jan 9, 2023 6.36 0.10 1.60% 6.26 6.46 6.17
Jan 6, 2023 6.30 -0.05 -0.79% 6.35 6.47 6.17
Jan 5, 2023 6.53 -0.04 -0.61% 6.57 6.70 6.49
Jan 4, 2023 6.46 -0.21 -3.15% 6.67 6.75 6.45
Jan 3, 2023 6.75 0.00 0.00% 6.75 7.11 6.67
Dec 30, 2022 6.83 -0.14 -2.01% 6.97 7.07 6.83