PSM
Bán 10.225
Chênh lệch Chênh lệch0.080
Mua 10.305

Giao dịch Prosiebensat1 Media SE - biểu đồ giá PSM

Bán 10.225
Chênh lệch Chênh lệch0.080
Mua 10.305
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

PSM lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
May 27, 2022 10.225 -0.060 -0.58% 10.285 10.310 10.175
May 26, 2022 10.250 0.255 2.55% 9.995 10.275 9.980
May 25, 2022 9.925 0.280 2.90% 9.645 9.985 9.510
May 24, 2022 9.615 -0.180 -1.84% 9.795 9.830 9.515
May 23, 2022 9.965 -0.055 -0.55% 10.020 10.020 9.790
May 20, 2022 9.855 0.060 0.61% 9.795 10.045 9.770
May 19, 2022 9.680 -0.185 -1.88% 9.865 9.885 9.630
May 18, 2022 9.970 -0.240 -2.35% 10.210 10.285 9.960
May 17, 2022 10.185 0.045 0.44% 10.140 10.265 10.070
May 16, 2022 9.945 0.245 2.53% 9.700 9.970 9.670
May 13, 2022 9.610 -0.155 -1.59% 9.765 9.780 9.480
May 12, 2022 9.735 0.350 3.73% 9.385 9.785 9.235
May 11, 2022 9.590 0.220 2.35% 9.370 9.695 9.355
May 10, 2022 9.365 0.015 0.16% 9.350 9.520 9.265
May 9, 2022 9.205 -0.190 -2.02% 9.395 9.415 9.120
May 6, 2022 9.430 -0.455 -4.60% 9.885 10.115 9.370
May 5, 2022 10.545 -0.690 -6.14% 11.235 11.310 10.510
May 4, 2022 11.060 0.055 0.50% 11.005 11.245 10.985
May 3, 2022 10.945 0.105 0.97% 10.840 11.170 10.820
May 2, 2022 10.765 -0.170 -1.55% 10.935 10.980 10.615