QEP
Bán 4.007
Chênh lệch Chênh lệch0.176
Mua 4.183

Giao dịch Qep Resources - biểu đồ giá QEP

Bán 4.007
Chênh lệch Chênh lệch0.176
Mua 4.183
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

QEP lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Mar 18, 2021 4.007 0.000 0.00% 4.007 4.007 4.007
Mar 16, 2021 4.007 -0.039 -0.96% 4.046 4.115 3.890
Mar 15, 2021 4.184 0.050 1.21% 4.134 4.184 4.007
Mar 12, 2021 4.115 -0.067 -1.60% 4.182 4.301 4.095
Mar 11, 2021 4.282 0.177 4.31% 4.105 4.762 4.066
Mar 10, 2021 4.076 -0.019 -0.46% 4.095 4.174 3.948
Mar 9, 2021 4.095 -0.127 -3.01% 4.222 4.223 3.958
Mar 8, 2021 4.242 -0.030 -0.70% 4.272 4.321 4.095
Mar 5, 2021 4.184 -0.009 -0.21% 4.193 4.350 4.056
Mar 4, 2021 3.988 0.314 8.55% 3.674 4.037 3.664
Mar 3, 2021 3.635 0.108 3.06% 3.527 3.801 3.527
Mar 2, 2021 3.458 -0.118 -3.30% 3.576 3.615 3.429
Mar 1, 2021 3.566 0.127 3.69% 3.439 3.605 3.419
Feb 26, 2021 3.360 0.049 1.48% 3.311 3.400 3.184
Feb 25, 2021 3.380 -0.235 -6.50% 3.615 3.664 3.370
Feb 24, 2021 3.596 0.128 3.69% 3.468 3.635 3.448
Feb 23, 2021 3.449 0.177 5.41% 3.272 3.458 3.057
Feb 22, 2021 3.321 0.137 4.30% 3.184 3.439 3.184
Feb 19, 2021 3.174 -0.020 -0.63% 3.194 3.253 3.164
Feb 18, 2021 3.164 -0.118 -3.60% 3.282 3.321 3.145