QIA
Bán 43.995
Chênh lệch Chênh lệch0.210
Mua 44.205

Giao dịch Qiagen NV - biểu đồ giá QIA

Bán 43.995
Chênh lệch Chênh lệch0.210
Mua 44.205
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

QIA lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
May 27, 2022 43.995 1.400 3.29% 42.595 44.005 42.575
May 26, 2022 42.445 -0.320 -0.75% 42.765 42.785 42.260
May 25, 2022 42.735 0.220 0.52% 42.515 42.765 42.050
May 24, 2022 42.785 0.110 0.26% 42.675 43.275 42.455
May 23, 2022 42.725 -0.130 -0.30% 42.855 43.335 42.485
May 20, 2022 42.525 0.130 0.31% 42.395 42.985 42.240
May 19, 2022 42.030 0.080 0.19% 41.950 42.080 41.380
May 18, 2022 42.350 -1.125 -2.59% 43.475 43.575 42.340
May 17, 2022 43.885 -0.300 -0.68% 44.185 44.455 43.675
May 16, 2022 44.005 0.260 0.59% 43.745 44.380 43.725
May 13, 2022 43.925 1.410 3.32% 42.515 43.955 42.475
May 12, 2022 42.290 0.610 1.46% 41.680 42.405 41.030
May 11, 2022 42.415 0.125 0.30% 42.290 42.505 41.720
May 10, 2022 42.210 -0.395 -0.93% 42.605 42.815 42.100
May 9, 2022 42.885 -0.140 -0.33% 43.025 43.275 42.605
May 6, 2022 43.235 -0.290 -0.67% 43.525 43.745 42.735
May 5, 2022 43.835 0.120 0.27% 43.715 44.455 43.475
May 4, 2022 43.285 -0.550 -1.25% 43.835 43.925 43.195
May 3, 2022 43.905 -0.090 -0.20% 43.995 44.175 43.425
May 2, 2022 43.735 0.360 0.83% 43.375 43.915 42.070