QNT/BTC
Bán 0.0042569
Chênh lệch Chênh lệch0.0000084
Mua 0.0042653

Giá QNT to BTC - biểu đồ QNT/BTC

QNT/BTC 0.0042653
QNT/USDT 114.06 QNT/USDT 114.00 QNT/USD 113.97 QNT/USD 114.03 BTC/BYN 78766.00 BTC/RON 111572.75 BTC/RUB 1321985.5 BTC/USDT 26742.50 BTC/CRC - BTC/CZK 589606.92 BTC/SGD 36154.22 BTC/SEK 291075.14 BTC/CAD 35959.81 BTC/CHF 24363.72 BTC/AUD 40589.03 BTC/BGN - BTC/GBP 21601.53 BTC/TRY 567435.98 BTC/DKK 186293.99 BTC/THB 248327.55 BTC/EUR 25008.45 BTC/USD 26743.45 BTC/ZAR 518670.87 BTC/HUF 9255763.87 BTC/ILS 78446.72 BTC/NZD 44196.67 BTC/NOK 296258.57 BTC/MXN 469958.67 BTC/ETH 15.0466 BTC/INR 1396386.10 BTC/IDR 262169346.32 BTC/PKR 3860809.10 BTC/PHP 929410.09 BNB/BTC 0.011266 BCH/BTC 0.00426 BAL/BTC 0.000193 BTG/BTC 0.0004626 BTS/BTC 0.00000042 CRV/BTC 0.00003126 CAKE/BTC 0.0000635 CRO/BTC 0.0000023627 QTUM/BTC 0.00009856 ADA/BTC 0.00001401 STEEM/BTC 0.00000708 TRX/BTC 0.00000308 ETH/BTC 0.06982 ETC/BTC 0.0006737 EOS/BTC 0.00003397 SHIB/BTC 0.000000000319 STORJ/BTC 0.00001107 XRP/BTC 0.00001991 XEM/BTC 0.00000123 NEO/BTC 0.000376 LTC/BTC 0.00347 MKR/BTC 0.02554 DOGE/BTC 0.00000269 HOT/BTC 0.00000006 ENJ/BTC 0.00001255 REN/BTC 0.00000317 GRT/BTC 0.00000458 CHZ/BTC 0.00000377 1INCH/BTC 0.00001361 SRM/BTC 0.00000281 LRC/BTC 0.00001030 renBTC/BTC 1.0101 JASMY/BTC 0.00000017 RSR/BTC 0.00000052 INJ/BTC 0.00028292 CVC/BTC 0.00000320 COTI/BTC 0.00000254 XCN/BTC 0.0000000659 FTM/BTC 0.0000119683 SAND/BTC 0.0000230303 MATIC/BTC 0.0000331921 TWT/BTC 0.0000397856 AVAX/BTC 0.0005517 CRO/BTC 0.0000023615 RVN/BTC 0.0000007718 USDP/BTC 0.0000363158 TWT/BTC 0.0000398055 XCN/BTC 0.0000000658 USDP/BTC 0.0000362981
Bán 0.0042569
Chênh lệch Chênh lệch0.0000084
Mua 0.0042653
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

QNT/BTC lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Jun 5, 2023 0.0043079 0.0000608 1.43% 0.0042471 0.0043159 0.0042377
Jun 4, 2023 0.0042449 -0.0000358 -0.84% 0.0042807 0.0043280 0.0042270
Jun 3, 2023 0.0042770 -0.0000694 -1.60% 0.0043464 0.0043735 0.0042159
Jun 2, 2023 0.0043427 0.0000345 0.80% 0.0043082 0.0044239 0.0042787
Jun 1, 2023 0.0043104 0.0000243 0.57% 0.0042861 0.0044653 0.0042582
May 31, 2023 0.0042824 0.0000748 1.78% 0.0042076 0.0043369 0.0041806
May 30, 2023 0.0042148 0.0001689 4.17% 0.0040459 0.0042408 0.0039662
May 29, 2023 0.0040423 0.0002499 6.59% 0.0037924 0.0041020 0.0037661
May 28, 2023 0.0037888 0.0000116 0.31% 0.0037772 0.0038324 0.0037272
May 27, 2023 0.0037735 -0.0000027 -0.07% 0.0037762 0.0037997 0.0037472
May 26, 2023 0.0037754 0.0000417 1.12% 0.0037337 0.0037843 0.0036602
May 25, 2023 0.0037337 -0.0000741 -1.95% 0.0038078 0.0038367 0.0036984
May 24, 2023 0.0038073 0.0000367 0.97% 0.0037706 0.0038613 0.0037506
May 23, 2023 0.0037669 -0.0000071 -0.19% 0.0037740 0.0037958 0.0037461
May 22, 2023 0.0037742 -0.0000415 -1.09% 0.0038157 0.0038404 0.0037662
May 21, 2023 0.0038153 -0.0000232 -0.60% 0.0038385 0.0038496 0.0037902
May 20, 2023 0.0038368 0.0000111 0.29% 0.0038257 0.0038517 0.0037917
May 19, 2023 0.0038220 -0.0000294 -0.76% 0.0038514 0.0038801 0.0038102
May 18, 2023 0.0038552 0.0000002 0.01% 0.0038550 0.0039118 0.0038274
May 17, 2023 0.0038513 -0.0000563 -1.44% 0.0039076 0.0039519 0.0038478