QNT/BTC
Bán 0.0042823
Chênh lệch Chênh lệch0.0000041
Mua 0.0042864

Giá QNT to BTC - biểu đồ QNT/BTC

QNT/BTC 0.0042864
QNT/USDT 114.86 QNT/USDT 114.80 QNT/USD 114.77 QNT/USD 114.83 BTC/BYN 78890.55 BTC/RON 111572.75 BTC/RUB 1321985.5 BTC/USDT 26784.30 BTC/CRC - BTC/CZK 590663.08 BTC/SGD 36220.34 BTC/SEK 291546.31 BTC/CAD 36008.74 BTC/CHF 24388.75 BTC/AUD 40649.78 BTC/BGN - BTC/GBP 21631.04 BTC/TRY 568606.57 BTC/DKK 186599.73 BTC/THB 248327.55 BTC/EUR 25058.25 BTC/USD 26789.10 BTC/ZAR 519524.93 BTC/HUF 9269192.96 BTC/ILS 78446.72 BTC/NZD 44269.82 BTC/NOK 296803.53 BTC/MXN 470428.27 BTC/ETH 15.0466 BTC/INR 1396386.10 BTC/IDR 262169346.32 BTC/PKR 3860809.10 BTC/PHP 929410.09 BNB/BTC 0.011260 BCH/BTC 0.00425 BAL/BTC 0.000193 BTG/BTC 0.0004626 BTS/BTC 0.00000042 CRV/BTC 0.00003144 CAKE/BTC 0.0000637 CRO/BTC 0.0000023627 QTUM/BTC 0.00009867 ADA/BTC 0.00001400 STEEM/BTC 0.00000712 TRX/BTC 0.00000308 ETH/BTC 0.06982 ETC/BTC 0.0006737 EOS/BTC 0.00003403 SHIB/BTC 0.000000000321 STORJ/BTC 0.00001111 XRP/BTC 0.00001994 XEM/BTC 0.00000123 NEO/BTC 0.000377 LTC/BTC 0.00348 MKR/BTC 0.02561 DOGE/BTC 0.00000269 HOT/BTC 0.00000006 ENJ/BTC 0.00001250 REN/BTC 0.00000316 GRT/BTC 0.00000461 CHZ/BTC 0.00000376 1INCH/BTC 0.00001359 SRM/BTC 0.00000281 LRC/BTC 0.00001030 renBTC/BTC 1.0101 JASMY/BTC 0.00000017 RSR/BTC 0.00000052 INJ/BTC 0.00028320 CVC/BTC 0.00000319 COTI/BTC 0.00000254 XCN/BTC 0.0000000659 FTM/BTC 0.0000119538 SAND/BTC 0.0000229160 MATIC/BTC 0.0000331863 TWT/BTC 0.0000398033 AVAX/BTC 0.0005534 CRO/BTC 0.0000023615 RVN/BTC 0.0000007737 USDP/BTC 0.0000363158 TWT/BTC 0.0000398232 XCN/BTC 0.0000000658 USDP/BTC 0.0000362981
Bán 0.0042823
Chênh lệch Chênh lệch0.0000041
Mua 0.0042864
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

QNT/BTC lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Jun 5, 2023 0.0043101 0.0000608 1.43% 0.0042493 0.0043181 0.0042399
Jun 4, 2023 0.0042471 -0.0000358 -0.84% 0.0042829 0.0043302 0.0042292
Jun 3, 2023 0.0042792 -0.0000694 -1.60% 0.0043486 0.0043757 0.0042181
Jun 2, 2023 0.0043449 0.0000345 0.80% 0.0043104 0.0044262 0.0042809
Jun 1, 2023 0.0043126 0.0000243 0.57% 0.0042883 0.0044676 0.0042604
May 31, 2023 0.0042846 0.0000748 1.78% 0.0042098 0.0043391 0.0041827
May 30, 2023 0.0042170 0.0001690 4.17% 0.0040480 0.0042430 0.0039682
May 29, 2023 0.0040444 0.0002501 6.59% 0.0037943 0.0041041 0.0037680
May 28, 2023 0.0037907 0.0000116 0.31% 0.0037791 0.0038344 0.0037291
May 27, 2023 0.0037754 -0.0000027 -0.07% 0.0037781 0.0038017 0.0037491
May 26, 2023 0.0037773 0.0000417 1.12% 0.0037356 0.0037862 0.0036621
May 25, 2023 0.0037356 -0.0000742 -1.95% 0.0038098 0.0038387 0.0037003
May 24, 2023 0.0038093 0.0000368 0.98% 0.0037725 0.0038633 0.0037525
May 23, 2023 0.0037688 -0.0000071 -0.19% 0.0037759 0.0037977 0.0037480
May 22, 2023 0.0037761 -0.0000416 -1.09% 0.0038177 0.0038424 0.0037681
May 21, 2023 0.0038173 -0.0000232 -0.60% 0.0038405 0.0038516 0.0037921
May 20, 2023 0.0038388 0.0000111 0.29% 0.0038277 0.0038537 0.0037936
May 19, 2023 0.0038240 -0.0000294 -0.76% 0.0038534 0.0038821 0.0038122
May 18, 2023 0.0038572 0.0000002 0.01% 0.0038570 0.0039138 0.0038294
May 17, 2023 0.0038533 -0.0000563 -1.44% 0.0039096 0.0039539 0.0038498