QNT/USDT
Bán 114.50
Chênh lệch Chênh lệch0.10
Mua 114.60
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

QNT/USDT lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Jun 5, 2023 115.60 0.50 0.43% 115.10 116.50 114.90
Jun 4, 2023 115.20 -0.70 -0.60% 115.90 117.80 114.90
Jun 3, 2023 115.80 -2.70 -2.28% 118.50 118.70 114.70
Jun 2, 2023 118.40 2.90 2.51% 115.50 119.70 114.80
Jun 1, 2023 115.60 -1.10 -0.94% 116.70 119.80 114.50
May 31, 2023 116.60 0.00 0.00% 116.60 118.00 113.60
May 30, 2023 116.80 4.50 4.01% 112.30 117.60 110.10
May 29, 2023 112.20 5.70 5.35% 106.50 113.60 105.60
May 28, 2023 106.40 4.90 4.83% 101.50 107.70 101.00
May 27, 2023 101.40 0.60 0.60% 100.80 101.80 100.10
May 26, 2023 100.90 2.10 2.13% 98.80 101.10 96.50
May 25, 2023 98.90 -1.50 -1.49% 100.40 101.20 97.60
May 24, 2023 100.30 -2.40 -2.34% 102.70 102.80 100.00
May 23, 2023 102.60 1.10 1.08% 101.50 104.00 101.00
May 22, 2023 101.40 -0.80 -0.78% 102.20 102.60 100.90
May 21, 2023 102.10 -1.90 -1.83% 104.00 104.20 101.70
May 20, 2023 104.10 1.20 1.17% 102.90 104.20 101.90
May 19, 2023 102.80 -0.60 -0.58% 103.40 104.30 102.30
May 18, 2023 103.50 -2.20 -2.08% 105.70 105.90 102.30
May 17, 2023 105.60 -0.20 -0.19% 105.80 107.20 103.90