QTUM/BTC
Bán 0.00014378
Chênh lệch Chênh lệch0.00000150
Mua 0.00014528
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

QTUM/BTC lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Jun 27, 2022 0.00014283 0.00000318 2.28% 0.00013965 0.00014306 0.00013950
Jun 26, 2022 0.00013963 -0.00000602 -4.13% 0.00014565 0.00014707 0.00013921
Jun 25, 2022 0.00014562 0.00000017 0.12% 0.00014545 0.00014988 0.00014079
Jun 24, 2022 0.00014545 0.00000632 4.54% 0.00013913 0.00014711 0.00013870
Jun 23, 2022 0.00013913 0.00000298 2.19% 0.00013615 0.00014396 0.00013598
Jun 22, 2022 0.00013614 0.00000009 0.07% 0.00013605 0.00013939 0.00013316
Jun 21, 2022 0.00013605 0.00000112 0.83% 0.00013493 0.00013700 0.00013333
Jun 20, 2022 0.00013493 0.00000198 1.49% 0.00013295 0.00013845 0.00013165
Jun 19, 2022 0.00013292 -0.00000262 -1.93% 0.00013554 0.00013938 0.00013149
Jun 18, 2022 0.00013553 0.00000215 1.61% 0.00013338 0.00013756 0.00012958
Jun 17, 2022 0.00013340 0.00000392 3.03% 0.00012948 0.00013434 0.00012902
Jun 16, 2022 0.00012951 -0.00000087 -0.67% 0.00013038 0.00013157 0.00012601
Jun 15, 2022 0.00013035 0.00000605 4.87% 0.00012430 0.00013149 0.00012079
Jun 14, 2022 0.00012435 0.00000120 0.97% 0.00012315 0.00012519 0.00011844
Jun 13, 2022 0.00012314 0.00000800 6.95% 0.00011514 0.00012399 0.00010834
Jun 12, 2022 0.00011769 -0.00000020 -0.17% 0.00011789 0.00012029 0.00011266
Jun 11, 2022 0.00011789 -0.00000713 -5.70% 0.00012502 0.00012646 0.00011652
Jun 10, 2022 0.00012499 -0.00000424 -3.28% 0.00012923 0.00012971 0.00012390
Jun 9, 2022 0.00012908 -0.00000007 -0.05% 0.00012915 0.00013216 0.00012816
Jun 8, 2022 0.00012915 0.00000234 1.85% 0.00012681 0.00013101 0.00012624