QNT/USD
Bán 56.71
Chênh lệch Chênh lệch3.84
Mua 60.55
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

QNT/USD lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Jun 28, 2022 56.31 -0.22 -0.39% 56.53 57.19 54.50
Jun 27, 2022 56.53 -2.99 -5.02% 59.52 61.01 55.52
Jun 26, 2022 59.55 -1.73 -2.82% 61.28 64.34 58.70
Jun 25, 2022 61.28 5.03 8.94% 56.25 64.06 55.23
Jun 24, 2022 56.38 2.53 4.70% 53.85 57.26 52.26
Jun 23, 2022 53.86 3.49 6.93% 50.37 54.18 50.35
Jun 22, 2022 50.37 -3.45 -6.41% 53.82 55.53 50.35
Jun 21, 2022 53.82 0.68 1.28% 53.14 57.95 52.41
Jun 20, 2022 53.14 1.35 2.61% 51.79 55.89 49.23
Jun 19, 2022 51.79 4.64 9.84% 47.15 56.99 44.26
Jun 18, 2022 47.00 2.09 4.65% 44.91 49.67 40.97
Jun 17, 2022 44.96 2.05 4.78% 42.91 45.36 41.68
Jun 16, 2022 42.91 -6.69 -13.49% 49.60 50.86 41.14
Jun 15, 2022 48.92 2.83 6.14% 46.09 49.28 41.08
Jun 14, 2022 46.09 -1.50 -3.15% 47.59 50.90 43.45
Jun 13, 2022 45.68 -2.21 -4.61% 47.89 49.38 38.96
Jun 12, 2022 47.93 -5.23 -9.84% 53.16 53.72 47.85
Jun 11, 2022 53.20 -5.84 -9.89% 59.04 59.91 52.41
Jun 10, 2022 59.09 -1.98 -3.24% 61.07 61.69 58.11
Jun 9, 2022 61.13 -1.11 -1.78% 62.24 62.90 60.67