QTUM/USD
Bán 2.875
Chênh lệch Chênh lệch0.040
Mua 2.915
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

QTUM/USD lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Oct 4, 2022 2.849 0.011 0.39% 2.838 2.864 2.823
Oct 3, 2022 2.838 0.084 3.05% 2.754 2.858 2.725
Oct 2, 2022 2.754 -0.079 -2.79% 2.833 2.849 2.743
Oct 1, 2022 2.835 0.004 0.14% 2.831 2.861 2.793
Sep 30, 2022 2.840 -0.011 -0.39% 2.851 2.911 2.799
Sep 29, 2022 2.850 0.021 0.74% 2.829 2.862 2.755
Sep 28, 2022 2.828 -0.038 -1.33% 2.866 2.885 2.721
Sep 27, 2022 2.865 0.033 1.17% 2.832 3.053 2.802
Sep 26, 2022 2.831 0.060 2.17% 2.771 2.838 2.705
Sep 25, 2022 2.772 -0.053 -1.88% 2.825 2.884 2.741
Sep 24, 2022 2.826 -0.070 -2.42% 2.896 2.921 2.818
Sep 14, 2022 3.054 0.050 1.66% 3.004 3.069 2.985
Sep 13, 2022 3.005 -0.270 -8.24% 3.275 3.287 2.986
Sep 12, 2022 3.274 -0.011 -0.33% 3.285 3.386 3.216
Sep 11, 2022 3.286 -0.042 -1.26% 3.328 3.366 3.213
Sep 10, 2022 3.328 0.001 0.03% 3.327 3.430 3.293
Sep 9, 2022 3.328 0.177 5.62% 3.151 3.358 3.135
Sep 8, 2022 3.150 0.079 2.57% 3.071 3.176 3.015
Sep 7, 2022 3.069 0.100 3.37% 2.969 3.121 2.903
Sep 6, 2022 2.969 -0.363 -10.89% 3.332 3.362 2.960