DGX
Bán 137.44
Chênh lệch Chênh lệch0.34
Mua 137.78

Giao dịch Quest Diagnostics - biểu đồ giá DGX

Bán 137.44
Chênh lệch Chênh lệch0.34
Mua 137.78
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

DGX lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Jun 29, 2022 137.44 1.81 1.33% 135.63 138.27 135.27
Jun 28, 2022 136.28 -1.85 -1.34% 138.13 139.67 136.22
Jun 27, 2022 138.38 -0.92 -0.66% 139.30 139.59 136.91
Jun 24, 2022 140.12 2.40 1.74% 137.72 140.36 137.15
Jun 23, 2022 137.26 3.07 2.29% 134.19 138.10 134.19
Jun 22, 2022 134.23 3.74 2.87% 130.49 135.12 129.67
Jun 21, 2022 131.80 0.47 0.36% 131.33 132.01 130.11
Jun 17, 2022 130.43 2.42 1.89% 128.01 131.77 128.01
Jun 16, 2022 127.80 1.39 1.10% 126.41 128.27 125.20
Jun 15, 2022 128.54 2.28 1.81% 126.26 129.76 126.26
Jun 14, 2022 126.89 0.02 0.02% 126.87 128.64 125.68
Jun 13, 2022 127.61 -0.40 -0.31% 128.01 129.78 127.17
Jun 10, 2022 131.00 -1.20 -0.91% 132.20 133.24 130.23
Jun 9, 2022 134.72 0.75 0.56% 133.97 138.30 133.97
Jun 8, 2022 135.36 -0.98 -0.72% 136.34 137.72 135.29
Jun 7, 2022 137.57 2.57 1.90% 135.00 137.81 134.49
Jun 6, 2022 135.68 -0.06 -0.04% 135.74 137.68 135.11
Jun 3, 2022 136.02 -1.54 -1.12% 137.56 137.96 135.57
Jun 2, 2022 138.41 0.30 0.22% 138.11 138.57 135.57
Jun 1, 2022 138.44 -2.11 -1.50% 140.55 141.50 137.19