RDUS
Bán 9.98
Chênh lệch Chênh lệch0.20
Mua 10.18

Giao dịch Radius Health Inc - biểu đồ giá RDUS

Bán 9.98
Chênh lệch Chênh lệch0.20
Mua 10.18
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

RDUS lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Aug 12, 2022 9.98 -0.02 -0.20% 10.00 10.08 9.98
Aug 11, 2022 10.01 -0.01 -0.10% 10.02 10.10 10.00
Aug 10, 2022 10.00 -0.02 -0.20% 10.02 10.08 9.98
Aug 9, 2022 10.00 -0.03 -0.30% 10.03 10.09 9.98
Aug 8, 2022 10.13 0.10 1.00% 10.03 10.22 10.01
Aug 5, 2022 10.09 0.11 1.10% 9.98 10.11 9.98
Aug 4, 2022 10.02 0.03 0.30% 9.99 10.02 9.97
Aug 3, 2022 10.00 0.01 0.10% 9.99 10.00 9.96
Aug 2, 2022 9.97 -0.04 -0.40% 10.01 10.01 9.97
Aug 1, 2022 9.99 0.01 0.10% 9.98 10.00 9.97
Jul 29, 2022 9.99 0.01 0.10% 9.98 10.01 9.95
Jul 28, 2022 9.98 0.00 0.00% 9.98 10.00 9.97
Jul 27, 2022 9.99 0.01 0.10% 9.98 10.03 9.97
Jul 26, 2022 9.98 0.01 0.10% 9.97 10.01 9.95
Jul 25, 2022 9.99 0.03 0.30% 9.96 10.04 9.95
Jul 22, 2022 9.98 0.01 0.10% 9.97 10.06 9.96
Jul 21, 2022 9.99 0.03 0.30% 9.96 10.05 9.96
Jul 20, 2022 9.96 0.01 0.10% 9.95 10.09 9.95
Jul 19, 2022 9.98 0.02 0.20% 9.96 10.09 9.96
Jul 18, 2022 9.97 -0.03 -0.30% 10.00 10.11 9.95