RJF
Bán 90.13
Chênh lệch Chênh lệch0.20
Mua 90.33

Giao dịch Raymond James - biểu đồ giá RJF

Bán 90.13
Chênh lệch Chênh lệch0.20
Mua 90.33
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

RJF lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Jun 29, 2022 90.13 -1.15 -1.26% 91.28 91.70 89.83
Jun 28, 2022 91.74 -1.22 -1.31% 92.96 94.60 91.44
Jun 27, 2022 92.49 1.10 1.20% 91.39 92.66 90.98
Jun 24, 2022 92.39 4.19 4.75% 88.20 92.58 88.20
Jun 23, 2022 87.70 -0.49 -0.56% 88.19 89.43 86.13
Jun 22, 2022 88.58 0.63 0.72% 87.95 89.94 87.94
Jun 21, 2022 89.91 0.97 1.09% 88.94 90.30 88.61
Jun 17, 2022 87.42 1.52 1.77% 85.90 88.77 85.90
Jun 16, 2022 86.41 1.13 1.33% 85.28 87.17 84.84
Jun 15, 2022 87.83 0.57 0.65% 87.26 89.48 86.30
Jun 14, 2022 86.69 1.21 1.42% 85.48 87.57 85.25
Jun 13, 2022 85.22 -0.48 -0.56% 85.70 87.03 84.75
Jun 10, 2022 89.21 -1.93 -2.12% 91.14 91.82 89.02
Jun 9, 2022 93.47 -2.71 -2.82% 96.18 96.26 93.47
Jun 8, 2022 96.37 -1.04 -1.07% 97.41 97.85 96.03
Jun 7, 2022 98.54 2.41 2.51% 96.13 98.76 96.12
Jun 6, 2022 97.26 0.36 0.37% 96.90 99.24 96.18
Jun 3, 2022 95.85 -1.11 -1.14% 96.96 97.55 95.72
Jun 2, 2022 98.24 0.80 0.82% 97.44 98.92 96.71
Jun 1, 2022 97.63 -0.63 -0.64% 98.26 99.07 95.92