REGN
Bán 597.00
Chênh lệch Chênh lệch1.06
Mua 598.06

Giao dịch Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - biểu đồ giá REGN

Bán 597.00
Chênh lệch Chênh lệch1.06
Mua 598.06
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

REGN lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Jun 29, 2022 597.00 0.42 0.07% 596.58 606.78 588.07
Jun 28, 2022 594.05 -6.30 -1.05% 600.35 603.58 593.03
Jun 27, 2022 602.03 -7.18 -1.18% 609.21 610.46 600.71
Jun 24, 2022 612.10 1.84 0.30% 610.26 612.52 601.80
Jun 23, 2022 607.02 19.40 3.30% 587.62 608.62 587.62
Jun 22, 2022 586.14 6.39 1.10% 579.75 595.15 579.75
Jun 21, 2022 587.14 1.31 0.22% 585.83 599.37 583.99
Jun 17, 2022 580.65 19.28 3.43% 561.37 584.27 558.17
Jun 16, 2022 556.38 14.06 2.59% 542.32 558.85 542.32
Jun 15, 2022 560.40 8.41 1.52% 551.99 569.73 551.50
Jun 14, 2022 547.77 -5.98 -1.08% 553.75 554.82 537.34
Jun 13, 2022 548.94 -11.70 -2.09% 560.64 566.82 547.12
Jun 10, 2022 571.35 2.64 0.46% 568.71 577.31 566.25
Jun 9, 2022 575.06 -29.65 -4.90% 604.71 604.89 574.89
Jun 8, 2022 607.26 -6.36 -1.04% 613.62 622.14 604.64
Jun 7, 2022 613.43 7.79 1.29% 605.64 616.28 602.87
Jun 6, 2022 608.35 -16.43 -2.63% 624.78 625.78 599.18
Jun 3, 2022 629.94 4.34 0.69% 625.60 634.67 624.79
Jun 2, 2022 630.00 -24.89 -3.80% 654.89 654.89 616.81
Jun 1, 2022 657.98 -11.19 -1.67% 669.17 671.94 651.24