RGA
Bán 126.00
Chênh lệch Chênh lệch0.44
Mua 126.44

Giao dịch Reinsurance Group of America, Incorporated - biểu đồ giá RGA

Bán 126.00
Chênh lệch Chênh lệch0.44
Mua 126.44
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

RGA lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
May 26, 2022 123.17 2.26 1.87% 120.91 123.65 120.90
May 25, 2022 120.76 1.05 0.88% 119.71 121.58 119.57
May 24, 2022 120.62 0.38 0.32% 120.24 121.19 117.24
May 23, 2022 121.52 1.18 0.98% 120.34 123.31 120.34
May 20, 2022 119.53 -1.23 -1.02% 120.76 121.67 117.19
May 19, 2022 121.34 1.57 1.31% 119.77 123.03 119.44
May 18, 2022 120.84 -2.22 -1.80% 123.06 124.09 120.29
May 17, 2022 124.87 5.92 4.98% 118.95 126.00 118.95
May 16, 2022 118.84 2.75 2.37% 116.09 119.66 116.09
May 13, 2022 117.66 3.08 2.69% 114.58 117.95 114.32
May 12, 2022 113.99 0.87 0.77% 113.12 114.86 111.52
May 11, 2022 114.47 -0.81 -0.70% 115.28 118.19 114.45
May 10, 2022 115.67 0.56 0.49% 115.11 117.39 112.78
May 9, 2022 115.24 -1.21 -1.04% 116.45 119.12 115.15
May 6, 2022 118.22 6.65 5.96% 111.57 119.35 111.57
May 5, 2022 109.73 1.30 1.20% 108.43 110.12 106.59
May 4, 2022 110.65 4.12 3.87% 106.53 110.78 106.06
May 3, 2022 107.17 1.27 1.20% 105.90 108.89 105.29
May 2, 2022 105.89 -0.64 -0.60% 106.53 107.62 104.16
Apr 29, 2022 106.99 -1.94 -1.78% 108.93 110.57 106.76