REN/BTC
Bán 0.00000560
Chênh lệch Chênh lệch0.00000021
Mua 0.00000581
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

REN/BTC lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Jun 27, 2022 0.00000558 0.00000015 2.76% 0.00000543 0.00000558 0.00000541
Jun 26, 2022 0.00000542 -0.00000027 -4.75% 0.00000569 0.00000572 0.00000539
Jun 24, 2022 0.00000574 0.00000051 9.75% 0.00000523 0.00000591 0.00000523
Jun 23, 2022 0.00000523 0.00000006 1.16% 0.00000517 0.00000576 0.00000514
Jun 22, 2022 0.00000517 -0.00000030 -5.48% 0.00000547 0.00000591 0.00000515
Jun 21, 2022 0.00000547 -0.00000001 -0.18% 0.00000548 0.00000605 0.00000531
Jun 20, 2022 0.00000549 0.00000048 9.58% 0.00000501 0.00000590 0.00000489
Jun 19, 2022 0.00000501 -0.00000011 -2.15% 0.00000512 0.00000512 0.00000488
Jun 17, 2022 0.00000471 0.00000027 6.08% 0.00000444 0.00000471 0.00000442
Jun 16, 2022 0.00000445 -0.00000028 -5.92% 0.00000473 0.00000481 0.00000433
Jun 15, 2022 0.00000473 0.00000055 13.16% 0.00000418 0.00000476 0.00000400
Jun 14, 2022 0.00000417 0.00000022 5.57% 0.00000395 0.00000425 0.00000375
Jun 13, 2022 0.00000391 -0.00000013 -3.22% 0.00000404 0.00000406 0.00000358
Jun 12, 2022 0.00000403 -0.00000014 -3.36% 0.00000417 0.00000420 0.00000401
Jun 10, 2022 0.00000452 -0.00000026 -5.44% 0.00000478 0.00000485 0.00000450
Jun 9, 2022 0.00000478 -0.00000014 -2.85% 0.00000492 0.00000506 0.00000476
Jun 8, 2022 0.00000492 0.00000008 1.65% 0.00000484 0.00000523 0.00000481
Jun 7, 2022 0.00000485 0.00000013 2.75% 0.00000472 0.00000506 0.00000463
Jun 6, 2022 0.00000472 0.00000001 0.21% 0.00000471 0.00000496 0.00000461
Jun 5, 2022 0.00000471 -0.00000005 -1.05% 0.00000476 0.00000477 0.00000469