REN/USDT
Bán 0.1094
Chênh lệch Chênh lệch0.0018
Mua 0.1112
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

REN/USDT lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Jun 29, 2022 0.1139 0.0022 1.97% 0.1117 0.1152 0.1116
Jun 28, 2022 0.1117 -0.0059 -5.02% 0.1176 0.1231 0.1103
Jun 27, 2022 0.1177 0.0016 1.38% 0.1161 0.1232 0.1145
Jun 26, 2022 0.1158 -0.0077 -6.23% 0.1235 0.1242 0.1154
Jun 24, 2022 0.1235 0.0115 10.27% 0.1120 0.1271 0.1119
Jun 23, 2022 0.1120 0.0071 6.77% 0.1049 0.1189 0.1041
Jun 22, 2022 0.1049 -0.0103 -8.94% 0.1152 0.1209 0.1044
Jun 21, 2022 0.1152 0.0004 0.35% 0.1148 0.1254 0.1115
Jun 20, 2022 0.1147 0.0101 9.66% 0.1046 0.1246 0.0981
Jun 19, 2022 0.1046 -0.0015 -1.41% 0.1061 0.1061 0.1025
Jun 17, 2022 0.0988 0.0064 6.93% 0.0924 0.0988 0.0917
Jun 16, 2022 0.0923 -0.0164 -15.09% 0.1087 0.1107 0.0906
Jun 15, 2022 0.1086 0.0148 15.78% 0.0938 0.1092 0.0840
Jun 14, 2022 0.0937 0.0036 4.00% 0.0901 0.0974 0.0817
Jun 13, 2022 0.0884 -0.0204 -18.75% 0.1088 0.1106 0.0846
Jun 12, 2022 0.1088 -0.0075 -6.45% 0.1163 0.1172 0.1088
Jun 10, 2022 0.1344 -0.0121 -8.26% 0.1465 0.1489 0.1325
Jun 9, 2022 0.1465 -0.0046 -3.04% 0.1511 0.1572 0.1457
Jun 8, 2022 0.1511 -0.0022 -1.44% 0.1533 0.1619 0.1483
Jun 7, 2022 0.1533 0.0029 1.93% 0.1504 0.1620 0.1409