REN/USD
Bán 0.1147
Chênh lệch Chênh lệch0.0022
Mua 0.1169
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

REN/USD lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Jun 28, 2022 0.1165 -0.0008 -0.68% 0.1173 0.1202 0.1126
Jun 27, 2022 0.1174 0.0016 1.38% 0.1158 0.1229 0.1142
Jun 26, 2022 0.1155 -0.0077 -6.25% 0.1232 0.1239 0.1151
Jun 24, 2022 0.1232 0.0115 10.30% 0.1117 0.1268 0.1116
Jun 23, 2022 0.1117 0.0072 6.89% 0.1045 0.1185 0.1038
Jun 22, 2022 0.1046 -0.0103 -8.96% 0.1149 0.1205 0.1041
Jun 21, 2022 0.1149 0.0006 0.52% 0.1143 0.1251 0.1112
Jun 20, 2022 0.1144 0.0100 9.58% 0.1044 0.1243 0.0979
Jun 19, 2022 0.1043 -0.0015 -1.42% 0.1058 0.1058 0.1022
Jun 17, 2022 0.0986 0.0066 7.17% 0.0920 0.0986 0.0914
Jun 16, 2022 0.0920 -0.0163 -15.05% 0.1083 0.1104 0.0903
Jun 15, 2022 0.1083 0.0147 15.71% 0.0936 0.1089 0.0838
Jun 14, 2022 0.0935 0.0035 3.89% 0.0900 0.0974 0.0807
Jun 13, 2022 0.0883 -0.0204 -18.77% 0.1087 0.1103 0.0846
Jun 12, 2022 0.1087 -0.0075 -6.45% 0.1162 0.1169 0.1087
Jun 10, 2022 0.1341 -0.0119 -8.15% 0.1460 0.1485 0.1322
Jun 9, 2022 0.1460 -0.0046 -3.05% 0.1506 0.1568 0.1452
Jun 8, 2022 0.1506 -0.0023 -1.50% 0.1529 0.1615 0.1479
Jun 7, 2022 0.1529 0.0029 1.93% 0.1500 0.1616 0.1405
Jun 6, 2022 0.1500 0.0071 4.97% 0.1429 0.1577 0.1424