renBTC/BTC
Bán 0.9886
Chênh lệch Chênh lệch0.0204
Mua 1.0090
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

renBTC/BTC lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Jun 27, 2022 0.9887 -0.0007 -0.07% 0.9894 0.9905 0.9874
Jun 26, 2022 0.9893 0.0013 0.13% 0.9880 0.9998 0.9864
Jun 25, 2022 0.9880 -0.0005 -0.05% 0.9885 0.9913 0.9847
Jun 24, 2022 0.9884 0.0000 0.00% 0.9884 0.9914 0.9849
Jun 23, 2022 0.9884 -0.0001 -0.01% 0.9885 0.9934 0.9854
Jun 22, 2022 0.9885 0.0003 0.03% 0.9882 0.9934 0.9833
Jun 21, 2022 0.9882 -0.0002 -0.02% 0.9884 0.9914 0.9832
Jun 20, 2022 0.9883 -0.0005 -0.05% 0.9888 0.9906 0.9854
Jun 19, 2022 0.9887 0.0012 0.12% 0.9875 0.9924 0.9852
Jun 18, 2022 0.9877 -0.0003 -0.03% 0.9880 1.0000 0.9805
Jun 17, 2022 0.9879 -0.0004 -0.04% 0.9883 0.9906 0.9853
Jun 16, 2022 0.9884 0.0003 0.03% 0.9881 0.9921 0.9856
Jun 15, 2022 0.9881 0.0005 0.05% 0.9876 0.9991 0.9778
Jun 14, 2022 0.9931 0.0045 0.46% 0.9886 0.9966 0.9858
Jun 13, 2022 0.9855 -0.0042 -0.42% 0.9897 0.9951 0.9823
Jun 12, 2022 0.9897 0.0016 0.16% 0.9881 0.9949 0.9853
Jun 11, 2022 0.9881 -0.0004 -0.04% 0.9885 0.9905 0.9860
Jun 10, 2022 0.9885 0.0000 0.00% 0.9885 0.9911 0.9828
Jun 9, 2022 0.9885 -0.0003 -0.03% 0.9888 0.9955 0.9862
Jun 8, 2022 0.9889 0.0006 0.06% 0.9883 0.9912 0.9861