renBTC/USDT
Bán 19916.35
Chênh lệch Chênh lệch181.60
Mua 20097.95
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

renBTC/USDT lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Jun 28, 2022 20811.75 169.10 0.82% 20642.65 20828.40 20432.80
Jun 27, 2022 20642.85 -310.10 -1.48% 20952.95 21418.65 20424.85
Jun 26, 2022 20952.95 -428.60 -2.00% 21381.55 21800.50 20897.25
Jun 25, 2022 21381.25 239.70 1.13% 21141.55 21506.00 20818.20
Jun 24, 2022 21139.05 126.35 0.60% 21012.70 21455.70 20645.10
Jun 23, 2022 21012.70 1123.95 5.65% 19888.75 21114.35 19799.80
Jun 22, 2022 19888.75 -731.10 -3.55% 20619.85 20788.55 19671.90
Jun 21, 2022 20619.95 139.85 0.68% 20480.10 21609.70 20253.45
Jun 20, 2022 20469.85 12.05 0.06% 20457.80 20932.65 19544.45
Jun 19, 2022 20475.80 1611.75 8.54% 18864.05 20688.80 17865.45
Jun 18, 2022 18868.55 -1488.35 -7.31% 20356.90 20659.45 17530.45
Jun 17, 2022 20357.20 57.05 0.28% 20300.15 21243.85 20146.25
Jun 16, 2022 20299.35 -2166.15 -9.64% 22465.50 22865.85 20140.45
Jun 15, 2022 22467.75 1628.45 7.81% 20839.30 22682.10 20149.30
Jun 14, 2022 22602.30 252.05 1.13% 22350.25 22890.70 20697.25
Jun 13, 2022 22054.85 -4372.00 -16.54% 26426.85 26747.20 21938.50
Jun 12, 2022 26426.95 -1837.90 -6.50% 28264.85 28383.70 26422.75
Jun 11, 2022 28256.85 -683.00 -2.36% 28939.85 29273.75 27968.25
Jun 10, 2022 28939.85 -1025.00 -3.42% 29964.85 30212.40 28722.95
Jun 9, 2022 29964.65 -111.60 -0.37% 30076.25 30551.90 29823.55