renBTC/USD
Bán 20668.80
Chênh lệch Chênh lệch407.30
Mua 21076.10
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

renBTC/USD lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Jun 28, 2022 20513.70 16.95 0.08% 20496.75 20624.15 20284.35
Jun 27, 2022 20496.95 -307.95 -1.48% 20804.90 21269.35 20282.50
Jun 26, 2022 20804.90 -421.20 -1.98% 21226.10 21642.10 20749.85
Jun 25, 2022 21225.80 244.60 1.17% 20981.20 21347.55 20664.85
Jun 24, 2022 20981.20 125.35 0.60% 20855.85 21295.50 20495.10
Jun 23, 2022 20855.55 1119.20 5.67% 19736.35 20954.65 19648.05
Jun 22, 2022 19736.35 -727.60 -3.56% 20463.95 20628.50 19521.10
Jun 21, 2022 20464.00 144.95 0.71% 20319.05 21448.40 20110.25
Jun 20, 2022 20319.00 14.00 0.07% 20305.00 20784.75 19398.55
Jun 19, 2022 20322.95 1605.40 8.58% 18717.55 20536.40 17724.85
Jun 18, 2022 18722.05 -1478.85 -7.32% 20200.90 20499.10 17389.10
Jun 17, 2022 20201.20 61.45 0.31% 20139.75 21076.75 19987.80
Jun 16, 2022 20137.65 -2160.10 -9.69% 22297.75 22692.85 19980.05
Jun 15, 2022 22297.55 1622.10 7.85% 20675.45 22510.55 20006.90
Jun 14, 2022 22457.60 251.95 1.13% 22205.65 23039.85 20589.80
Jun 13, 2022 21914.25 -4369.00 -16.62% 26283.25 26566.10 21829.10
Jun 12, 2022 26287.40 -1780.45 -6.34% 28067.85 28185.75 26283.25
Jun 11, 2022 28059.90 -675.40 -2.35% 28735.30 29066.80 27776.10
Jun 10, 2022 28735.30 -1005.85 -3.38% 29741.15 29989.80 28514.15
Jun 9, 2022 29740.95 -110.75 -0.37% 29851.70 30326.80 29603.90