XRP/BYN
Bán 0.8708
Chênh lệch Chênh lệch0.0097
Mua 0.8805

Giao dịch Ripple to Belarusian Ruble - biểu đồ XRP/BYN

Bán 0.8708
Chênh lệch Chênh lệch0.0097
Mua 0.8805
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

XRP/BYN lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Jun 28, 2022 0.8653 -0.0233 -2.62% 0.8886 0.8938 0.8561
Jun 27, 2022 0.8888 -0.0149 -1.65% 0.9037 0.9235 0.8747
Jun 26, 2022 0.9037 -0.0227 -2.45% 0.9264 0.9265 0.8997
Jun 24, 2022 0.9119 0.0675 7.99% 0.8444 0.9737 0.8423
Jun 23, 2022 0.8445 0.0338 4.17% 0.8107 0.8477 0.8083
Jun 22, 2022 0.8110 -0.0206 -2.48% 0.8316 0.8325 0.8022
Jun 21, 2022 0.8315 0.0142 1.74% 0.8173 0.8516 0.8077
Jun 20, 2022 0.8176 -0.0110 -1.33% 0.8286 0.8338 0.7964
Jun 19, 2022 0.8289 -0.0036 -0.43% 0.8325 0.8360 0.8222
Jun 17, 2022 0.8141 0.0167 2.09% 0.7974 0.8629 0.7905
Jun 16, 2022 0.7974 -0.0741 -8.50% 0.8715 0.8815 0.7823
Jun 15, 2022 0.8716 0.0553 6.77% 0.8163 0.8792 0.7549
Jun 14, 2022 0.8163 0.0260 3.29% 0.7903 0.8272 0.7454
Jun 13, 2022 0.7903 -0.0804 -9.23% 0.8707 0.8891 0.7643
Jun 12, 2022 0.8709 -0.0282 -3.14% 0.8991 0.9109 0.8699
Jun 10, 2022 0.9725 -0.0458 -4.50% 1.0183 1.0474 0.9554
Jun 9, 2022 1.0182 -0.0134 -1.30% 1.0316 1.0384 1.0091
Jun 8, 2022 1.0316 -0.0234 -2.22% 1.0550 1.0612 1.0189
Jun 7, 2022 1.0547 0.0130 1.25% 1.0417 1.0797 0.9955
Jun 6, 2022 1.0416 0.0161 1.57% 1.0255 1.0585 1.0222