XRP/BTC
Bán 0.00002356
Chênh lệch Chênh lệch0.00000036
Mua 0.00002392
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

XRP/BTC lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Sep 26, 2022 0.00002551 -0.00000043 -1.66% 0.00002594 0.00002638 0.00002515
Sep 25, 2022 0.00002594 0.00000037 1.45% 0.00002557 0.00002705 0.00002495
Sep 24, 2022 0.00002558 -0.00000049 -1.88% 0.00002607 0.00002654 0.00002453
Sep 23, 2022 0.00002607 0.00000122 4.91% 0.00002485 0.00002849 0.00002424
Sep 22, 2022 0.00002193 0.00000078 3.69% 0.00002115 0.00002537 0.00002115
Sep 21, 2022 0.00002115 -0.00000061 -2.80% 0.00002176 0.00002189 0.00001995
Sep 20, 2022 0.00002177 0.00000223 11.41% 0.00001954 0.00002199 0.00001903
Sep 19, 2022 0.00001954 0.00000126 6.89% 0.00001828 0.00002014 0.00001800
Sep 18, 2022 0.00001827 -0.00000028 -1.51% 0.00001855 0.00001999 0.00001807
Sep 17, 2022 0.00001855 0.00000075 4.21% 0.00001780 0.00001887 0.00001733
Sep 16, 2022 0.00001780 0.00000138 8.40% 0.00001642 0.00001800 0.00001619
Sep 15, 2022 0.00001643 -0.00000032 -1.91% 0.00001675 0.00001683 0.00001625
Sep 14, 2022 0.00001675 0.00000039 2.38% 0.00001636 0.00001709 0.00001620
Sep 13, 2022 0.00001635 0.00000041 2.57% 0.00001594 0.00001657 0.00001554
Sep 12, 2022 0.00001594 -0.00000020 -1.24% 0.00001614 0.00001620 0.00001564
Sep 11, 2022 0.00001614 -0.00000023 -1.41% 0.00001637 0.00001650 0.00001610
Sep 10, 2022 0.00001637 -0.00000020 -1.21% 0.00001657 0.00001670 0.00001631
Sep 9, 2022 0.00001657 -0.00000087 -4.99% 0.00001744 0.00001773 0.00001604
Sep 8, 2022 0.00001743 0.00000011 0.64% 0.00001732 0.00001761 0.00001701
Sep 7, 2022 0.00001732 0.00000037 2.18% 0.00001695 0.00001751 0.00001668