XRP/RUB
Bán 17.5759
Chênh lệch Chênh lệch0.2018
Mua 17.7777

Giao dịch Ripple to Russian Ruble - biểu đồ XRP/RUB

Bán 17.5759
Chênh lệch Chênh lệch0.2018
Mua 17.7777
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

XRP/RUB lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Jun 27, 2022 18.6974 -0.7128 -3.67% 19.4102 19.4990 18.4110
Jun 24, 2022 18.6865 -0.7477 -3.85% 19.4342 20.4405 18.6831
Jun 23, 2022 17.3539 0.0934 0.54% 17.2605 17.5463 17.1042
Jun 22, 2022 17.0150 -0.0391 -0.23% 17.0541 17.3476 16.8368
Jun 21, 2022 17.8643 -0.0565 -0.32% 17.9208 18.2239 17.6174
Jun 20, 2022 17.5232 -0.1918 -1.08% 17.7150 18.2389 17.5207
Jun 17, 2022 17.9005 -0.9738 -5.16% 18.8743 19.1572 17.7585
Jun 16, 2022 17.7366 -0.9937 -5.31% 18.7303 18.7395 17.4028
Jun 15, 2022 17.5502 0.2109 1.22% 17.3393 17.8813 16.8451
Jun 14, 2022 17.8398 -0.1964 -1.09% 18.0362 18.4675 17.1149
Jun 13, 2022 17.9477 -0.4589 -2.49% 18.4066 18.5386 17.0304
Jun 10, 2022 21.6125 -2.2541 -9.44% 23.8666 23.8861 21.2901
Jun 9, 2022 23.6966 0.0385 0.16% 23.6581 23.7634 22.9380
Jun 8, 2022 23.6343 -0.5084 -2.11% 24.1427 24.1519 23.2294
Jun 7, 2022 24.1002 0.3515 1.48% 23.7487 24.1604 23.3071
Jun 6, 2022 24.1047 -0.5039 -2.05% 24.6086 24.8748 23.9760
Jun 3, 2022 23.2663 -1.9222 -7.63% 25.1885 25.2596 23.2358
Jun 2, 2022 24.3919 0.3773 1.57% 24.0146 24.5687 23.9301
Jun 1, 2022 24.5419 -1.2071 -4.69% 25.7490 25.7654 24.3461
May 31, 2022 25.5347 0.3714 1.48% 25.1633 26.2173 24.8895