XRP/USDT
Bán 0.40747
Chênh lệch Chênh lệch0.00072
Mua 0.40819
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

XRP/USDT lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
May 25, 2022 0.40907 0.00115 0.28% 0.40792 0.41251 0.40585
May 24, 2022 0.40800 0.00367 0.91% 0.40433 0.41289 0.39020
May 23, 2022 0.40434 -0.01686 -4.00% 0.42120 0.42802 0.39944
May 22, 2022 0.42120 0.00740 1.79% 0.41380 0.42428 0.40943
May 21, 2022 0.41403 0.00450 1.10% 0.40953 0.41745 0.40258
May 20, 2022 0.40949 -0.01027 -2.45% 0.41976 0.43940 0.40092
May 19, 2022 0.41975 0.01514 3.74% 0.40461 0.42333 0.39153
May 18, 2022 0.40461 -0.03252 -7.44% 0.43713 0.44187 0.40319
May 17, 2022 0.43703 0.01457 3.45% 0.42246 0.43944 0.41625
May 16, 2022 0.42242 -0.02481 -5.55% 0.44723 0.44724 0.40791
May 15, 2022 0.44726 0.02207 5.19% 0.42519 0.44857 0.41341
May 14, 2022 0.42519 0.00298 0.71% 0.42221 0.44033 0.39511
May 13, 2022 0.42217 0.03902 10.18% 0.38315 0.46278 0.37899
May 12, 2022 0.38309 -0.03007 -7.28% 0.41316 0.42620 0.33404
May 11, 2022 0.41316 -0.09866 -19.28% 0.51182 0.52102 0.36565
May 10, 2022 0.51192 0.02630 5.42% 0.48562 0.53514 0.47103
May 9, 2022 0.48566 -0.07828 -13.88% 0.56394 0.57617 0.47119
May 8, 2022 0.56394 -0.01527 -2.64% 0.57921 0.58128 0.55594
May 7, 2022 0.57920 -0.02180 -3.63% 0.60100 0.60302 0.56785
May 6, 2022 0.60094 0.00531 0.89% 0.59563 0.61350 0.58506