XRP/USD
Bán 0.47817
Chênh lệch Chênh lệch0.00233
Mua 0.48050
Bán 0.47817
Chênh lệch Chênh lệch0.00233
Mua 0.48050
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

XRP/USD lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Oct 4, 2022 0.45441 -0.00662 -1.44% 0.46103 0.46161 0.45060
Oct 3, 2022 0.46103 0.01504 3.37% 0.44599 0.46656 0.43537
Oct 2, 2022 0.44605 -0.02665 -5.64% 0.47270 0.47589 0.44157
Oct 1, 2022 0.47267 -0.00463 -0.97% 0.47730 0.48387 0.46449
Sep 30, 2022 0.47730 -0.00758 -1.56% 0.48488 0.49604 0.46746
Sep 29, 2022 0.48501 0.03862 8.65% 0.44639 0.50647 0.42439
Sep 28, 2022 0.44639 0.00277 0.62% 0.44362 0.45299 0.41515
Sep 27, 2022 0.44350 -0.02201 -4.73% 0.46551 0.48491 0.43357
Sep 26, 2022 0.46550 -0.02333 -4.77% 0.48883 0.49900 0.45566
Sep 25, 2022 0.48893 0.00387 0.80% 0.48506 0.51791 0.47337
Sep 24, 2022 0.48504 -0.01898 -3.77% 0.50402 0.51114 0.46965
Sep 23, 2022 0.50402 0.02068 4.28% 0.48334 0.55566 0.45427
Sep 22, 2022 0.42255 0.03117 7.96% 0.39138 0.49671 0.39130
Sep 21, 2022 0.39138 -0.02049 -4.97% 0.41187 0.43075 0.38191
Sep 20, 2022 0.41184 0.02919 7.63% 0.38265 0.42136 0.36847
Sep 19, 2022 0.38265 0.02692 7.57% 0.35573 0.39093 0.33829
Sep 18, 2022 0.35561 -0.01856 -4.96% 0.37417 0.39524 0.35395
Sep 17, 2022 0.37417 0.02090 5.92% 0.35327 0.37852 0.34435
Sep 16, 2022 0.35327 0.02892 8.92% 0.32435 0.35608 0.31983
Sep 15, 2022 0.32433 -0.01526 -4.49% 0.33959 0.34087 0.32263