XRP/USD
Bán 0.39243
Chênh lệch Chênh lệch0.00435
Mua 0.39678
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

XRP/USD lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
May 26, 2022 0.40634 0.00283 0.70% 0.40351 0.40812 0.40304
May 25, 2022 0.40346 -0.00244 -0.60% 0.40590 0.41060 0.39252
May 24, 2022 0.40593 0.00342 0.85% 0.40251 0.41089 0.38848
May 23, 2022 0.40251 -0.01667 -3.98% 0.41918 0.42581 0.39776
May 22, 2022 0.41919 0.00721 1.75% 0.41198 0.42237 0.40752
May 21, 2022 0.41186 0.00419 1.03% 0.40767 0.41521 0.40065
May 20, 2022 0.40754 -0.01021 -2.44% 0.41775 0.43742 0.39899
May 19, 2022 0.41775 0.01501 3.73% 0.40274 0.42115 0.38880
May 18, 2022 0.40272 -0.03195 -7.35% 0.43467 0.43970 0.40124
May 17, 2022 0.43494 0.01480 3.52% 0.42014 0.43721 0.41478
May 16, 2022 0.42011 -0.02491 -5.60% 0.44502 0.44508 0.40651
May 15, 2022 0.44510 0.02166 5.12% 0.42344 0.44547 0.41211
May 14, 2022 0.42345 0.00345 0.82% 0.42000 0.43773 0.39336
May 13, 2022 0.41995 0.03755 9.82% 0.38240 0.46167 0.37820
May 12, 2022 0.38239 -0.03107 -7.51% 0.41346 0.42601 0.33249
May 11, 2022 0.41334 -0.09703 -19.01% 0.51037 0.51981 0.36693
May 10, 2022 0.51038 0.02526 5.21% 0.48512 0.53364 0.47073
May 9, 2022 0.48516 -0.07793 -13.84% 0.56309 0.57535 0.47042
May 8, 2022 0.56309 -0.01473 -2.55% 0.57782 0.57973 0.55480
May 7, 2022 0.57801 -0.02093 -3.49% 0.59894 0.60105 0.56699