RHI
Bán 86.91
Chênh lệch Chênh lệch0.27
Mua 87.18

Giao dịch Robert Half - biểu đồ giá RHI

Bán 86.91
Chênh lệch Chênh lệch0.27
Mua 87.18
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

RHI lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
May 25, 2022 87.22 2.18 2.56% 85.04 88.37 85.04
May 24, 2022 85.96 -1.42 -1.63% 87.38 87.42 84.47
May 23, 2022 88.28 -0.64 -0.72% 88.92 89.91 86.91
May 20, 2022 88.40 -0.87 -0.97% 89.27 89.69 86.69
May 19, 2022 88.77 0.48 0.54% 88.29 89.77 87.16
May 18, 2022 89.43 -3.10 -3.35% 92.53 93.08 88.92
May 17, 2022 94.09 1.18 1.27% 92.91 94.55 92.91
May 16, 2022 91.86 -0.77 -0.83% 92.63 93.06 91.29
May 13, 2022 93.30 0.07 0.08% 93.23 95.65 93.12
May 12, 2022 92.73 -0.23 -0.25% 92.96 94.96 90.80
May 11, 2022 93.40 -2.00 -2.10% 95.40 97.70 93.18
May 10, 2022 96.16 0.44 0.46% 95.72 97.08 93.92
May 9, 2022 95.04 0.22 0.23% 94.82 96.03 94.38
May 6, 2022 96.87 -0.53 -0.54% 97.40 98.32 95.85
May 5, 2022 98.56 -1.60 -1.60% 100.16 101.30 97.64
May 4, 2022 101.67 2.67 2.70% 99.00 101.90 97.59
May 3, 2022 99.13 2.12 2.19% 97.01 100.06 97.01
May 2, 2022 97.75 0.12 0.12% 97.63 99.37 96.01
Apr 29, 2022 98.18 -2.09 -2.08% 100.27 102.07 97.84
Apr 28, 2022 101.51 1.16 1.16% 100.35 102.02 98.22