RMF22
Bán 2450.87
Chênh lệch Chênh lệch9.26
Mua 2460.13

Giao dịch Robusta Coffee Futures Jan 2022 - biểu đồ giá RMF22

Bán 2450.87
Chênh lệch Chênh lệch9.26
Mua 2460.13
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

RMF22 lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Dec 23, 2021 2450.87 11.00 0.45% 2439.87 2482.86 2436.87
Dec 22, 2021 2443.87 18.00 0.74% 2425.87 2444.87 2423.87
Dec 21, 2021 2420.87 4.00 0.17% 2416.87 2434.87 2410.87
Dec 20, 2021 2416.87 -5.00 -0.21% 2421.87 2431.87 2389.87
Dec 17, 2021 2430.87 14.00 0.58% 2416.87 2447.87 2413.87
Dec 16, 2021 2425.87 -3.00 -0.12% 2428.87 2436.87 2416.87
Dec 15, 2021 2428.87 34.00 1.42% 2394.87 2440.87 2393.87
Dec 14, 2021 2397.87 29.00 1.22% 2368.87 2402.87 2351.87
Dec 13, 2021 2368.87 -4.00 -0.17% 2372.87 2396.87 2357.87
Dec 10, 2021 2381.87 -10.00 -0.42% 2391.87 2405.87 2357.87
Dec 9, 2021 2403.87 -27.00 -1.11% 2430.87 2438.87 2386.87
Dec 8, 2021 2397.87 9.00 0.38% 2388.87 2420.87 2388.87
Dec 7, 2021 2381.87 -29.00 -1.20% 2410.87 2449.87 2371.87
Dec 6, 2021 2422.87 34.00 1.42% 2388.87 2431.87 2367.87
Dec 3, 2021 2378.87 -2.00 -0.08% 2380.87 2401.87 2373.87