ROK
Bán 198.37
Chênh lệch Chênh lệch0.83
Mua 199.20

Giao dịch Rockwell Automat - biểu đồ giá ROK

Bán 198.37
Chênh lệch Chênh lệch0.83
Mua 199.20
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

ROK lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
May 25, 2022 198.40 2.04 1.04% 196.36 199.21 194.80
May 24, 2022 197.80 0.68 0.34% 197.12 198.77 193.48
May 23, 2022 202.25 1.96 0.98% 200.29 203.28 197.22
May 20, 2022 198.96 -0.02 -0.01% 198.98 200.25 194.76
May 19, 2022 198.36 4.80 2.48% 193.56 200.85 190.40
May 18, 2022 195.21 -5.83 -2.90% 201.04 201.54 194.36
May 17, 2022 203.81 0.38 0.19% 203.43 205.29 200.25
May 16, 2022 202.03 0.08 0.04% 201.95 203.93 198.32
May 13, 2022 203.33 -0.30 -0.15% 203.63 209.02 201.91
May 12, 2022 203.42 7.43 3.79% 195.99 207.54 195.99
May 11, 2022 198.55 -4.41 -2.17% 202.96 206.97 198.04
May 10, 2022 204.75 -0.83 -0.40% 205.58 208.03 199.30
May 9, 2022 202.89 -7.32 -3.48% 210.21 212.82 201.96
May 6, 2022 214.09 1.47 0.69% 212.62 219.09 209.71
May 5, 2022 213.54 -4.69 -2.15% 218.23 219.98 211.86
May 4, 2022 221.78 9.94 4.69% 211.84 222.93 211.23
May 3, 2022 213.17 -14.48 -6.36% 227.65 227.84 209.72
May 2, 2022 249.67 -0.84 -0.34% 250.51 252.81 244.26
Apr 29, 2022 252.21 -9.05 -3.46% 261.26 264.00 251.25
Apr 28, 2022 262.97 4.76 1.84% 258.21 263.90 255.88