ROKU
Bán 56.70
Chênh lệch Chênh lệch0.46
Mua 57.16

Giao dịch Roku, Inc. - biểu đồ giá ROKU

Bán 56.70
Chênh lệch Chênh lệch0.46
Mua 57.16
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

ROKU lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Sep 28, 2022 60.49 3.31 5.79% 57.18 61.45 56.60
Sep 27, 2022 58.89 -0.46 -0.78% 59.35 60.79 57.71
Sep 26, 2022 58.07 -0.91 -1.54% 58.98 62.00 57.95
Sep 23, 2022 59.82 -0.70 -1.16% 60.52 62.51 58.54
Sep 22, 2022 66.01 0.08 0.12% 65.93 66.15 60.55
Sep 21, 2022 64.58 -3.71 -5.43% 68.29 69.66 64.58
Sep 20, 2022 68.19 -3.38 -4.72% 71.57 73.65 68.03
Sep 19, 2022 72.81 2.68 3.82% 70.13 73.14 69.93
Sep 16, 2022 71.33 0.16 0.22% 71.17 73.36 70.59
Sep 15, 2022 72.13 4.20 6.18% 67.93 74.87 66.93
Sep 14, 2022 68.51 0.38 0.56% 68.13 68.86 65.98
Sep 13, 2022 67.98 -2.95 -4.16% 70.93 72.62 66.79
Sep 12, 2022 72.03 1.36 1.92% 70.67 73.37 70.67
Sep 9, 2022 71.23 1.05 1.50% 70.18 71.89 69.93
Sep 8, 2022 69.59 3.51 5.31% 66.08 69.59 63.79
Sep 7, 2022 65.42 1.89 2.97% 63.53 65.58 62.53
Sep 6, 2022 63.13 -2.86 -4.33% 65.99 66.68 62.09
Sep 2, 2022 65.94 -0.95 -1.42% 66.89 69.33 65.05
Sep 1, 2022 67.93 1.06 1.59% 66.87 68.43 64.19
Aug 31, 2022 66.96 -0.67 -0.99% 67.63 72.54 66.43