ROST
Bán 71.74
Chênh lệch Chênh lệch0.17
Mua 71.91

Giao dịch Ross Stores, Inc. - biểu đồ giá ROST

Bán 71.74
Chênh lệch Chênh lệch0.17
Mua 71.91
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

ROST lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Jun 29, 2022 71.74 -0.66 -0.91% 72.40 72.63 71.40
Jun 28, 2022 72.67 -3.61 -4.73% 76.28 77.19 72.65
Jun 27, 2022 76.24 -1.16 -1.50% 77.40 78.09 75.74
Jun 24, 2022 77.44 3.11 4.18% 74.33 77.97 74.33
Jun 23, 2022 73.94 0.97 1.33% 72.97 74.19 72.13
Jun 22, 2022 72.72 -1.13 -1.53% 73.85 74.67 72.41
Jun 21, 2022 75.01 -0.42 -0.56% 75.43 76.17 74.21
Jun 17, 2022 74.61 1.05 1.43% 73.56 75.61 73.31
Jun 16, 2022 73.53 -0.41 -0.55% 73.94 74.35 72.85
Jun 15, 2022 75.89 1.12 1.50% 74.77 76.82 74.67
Jun 14, 2022 73.91 -0.95 -1.27% 74.86 75.62 73.28
Jun 13, 2022 74.78 -0.23 -0.31% 75.01 75.83 74.37
Jun 10, 2022 77.10 -1.05 -1.34% 78.15 79.22 77.05
Jun 9, 2022 79.68 -0.48 -0.60% 80.16 80.67 79.63
Jun 8, 2022 80.96 0.80 1.00% 80.16 83.09 79.60
Jun 7, 2022 80.40 1.12 1.41% 79.28 81.27 78.81
Jun 6, 2022 81.30 -1.49 -1.80% 82.79 83.09 81.03
Jun 3, 2022 82.62 0.65 0.79% 81.97 83.82 81.97
Jun 2, 2022 83.11 0.84 1.02% 82.27 83.70 81.84
Jun 1, 2022 82.54 -2.77 -3.25% 85.31 85.58 82.23