BOSN
Bán 31.940
Chênh lệch Chênh lệch0.180
Mua 32.120

Giao dịch Royal Boskalis Westminster N.V. - biểu đồ giá BOSN

Bán 31.940
Chênh lệch Chênh lệch0.180
Mua 32.120
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

BOSN lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Jun 30, 2022 31.940 0.020 0.06% 31.920 31.960 31.880
Jun 29, 2022 31.930 0.010 0.03% 31.920 31.980 31.900
Jun 28, 2022 31.910 -0.010 -0.03% 31.920 31.940 31.880
Jun 27, 2022 31.910 0.010 0.03% 31.900 31.980 31.880
Jun 24, 2022 31.920 0.000 0.00% 31.920 31.960 31.880
Jun 23, 2022 31.940 0.070 0.22% 31.870 31.940 31.860
Jun 22, 2022 31.880 -0.010 -0.03% 31.890 31.980 31.860
Jun 21, 2022 31.900 0.010 0.03% 31.890 31.980 31.860
Jun 20, 2022 31.900 0.280 0.89% 31.620 31.940 31.620
Jun 17, 2022 31.880 0.030 0.09% 31.850 31.980 31.630
Jun 16, 2022 31.860 -0.040 -0.13% 31.900 31.900 31.840
Jun 15, 2022 31.890 -0.020 -0.06% 31.910 31.940 31.830
Jun 14, 2022 31.920 -0.100 -0.31% 32.020 32.035 31.850
Jun 13, 2022 31.890 0.190 0.60% 31.700 32.060 31.680
Jun 10, 2022 32.020 -0.010 -0.03% 32.030 32.100 31.910
Jun 9, 2022 32.050 -0.030 -0.09% 32.080 32.220 31.960
Jun 8, 2022 32.080 0.020 0.06% 32.060 32.100 31.980
Jun 7, 2022 32.060 0.020 0.06% 32.040 32.180 31.930
Jun 6, 2022 32.040 0.220 0.69% 31.820 32.160 31.820
Jun 3, 2022 32.060 -0.120 -0.37% 32.180 32.240 31.840