RDSb - USD
Bán 50.89
Chênh lệch Chênh lệch0.32
Mua 51.21

Giao dịch Royal Dutch Shell B PLC - USD - biểu đồ giá RDSb - USD

Bán 50.89
Chênh lệch Chênh lệch0.32
Mua 51.21
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

RDSb - USD lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Jan 28, 2022 50.89 0.20 0.39% 50.69 51.01 50.14
Jan 27, 2022 50.93 -0.75 -1.45% 51.68 51.94 50.48
Jan 26, 2022 50.73 -0.36 -0.70% 51.09 51.54 50.42
Jan 25, 2022 49.61 1.57 3.27% 48.04 49.89 47.56
Jan 24, 2022 47.90 0.83 1.76% 47.07 47.90 46.23
Jan 21, 2022 48.45 -0.28 -0.57% 48.73 48.93 48.26
Jan 20, 2022 49.40 -0.05 -0.10% 49.45 50.29 49.36
Jan 19, 2022 50.71 -0.38 -0.74% 51.09 51.17 50.28
Jan 18, 2022 50.82 -0.11 -0.22% 50.93 51.19 50.21
Jan 14, 2022 49.94 0.59 1.20% 49.35 50.04 49.30
Jan 13, 2022 49.10 -0.31 -0.63% 49.41 49.60 49.03
Jan 12, 2022 49.19 0.01 0.02% 49.18 49.41 48.98
Jan 11, 2022 48.36 1.07 2.26% 47.29 48.41 47.08
Jan 10, 2022 46.89 -0.44 -0.93% 47.33 47.56 46.57
Jan 7, 2022 47.18 0.46 0.98% 46.72 47.24 46.39
Jan 6, 2022 46.64 -0.20 -0.43% 46.84 46.93 46.26
Jan 5, 2022 45.87 -0.70 -1.50% 46.57 46.79 45.87
Jan 4, 2022 45.77 -0.05 -0.11% 45.82 46.15 45.72
Jan 3, 2022 44.51 0.63 1.44% 43.88 44.58 43.79
Dec 31, 2021 43.22 -0.24 -0.55% 43.46 43.65 43.09