RWE
Bán 40.435
Chênh lệch Chênh lệch0.190
Mua 40.625

Giao dịch RWE AG - biểu đồ giá RWE

Bán 40.435
Chênh lệch Chênh lệch0.190
Mua 40.625
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

RWE lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
May 26, 2022 41.765 -0.595 -1.40% 42.360 42.530 41.625
May 25, 2022 42.180 -0.290 -0.68% 42.470 42.690 41.960
May 24, 2022 41.305 -0.300 -0.72% 41.605 41.785 40.595
May 23, 2022 43.190 -0.240 -0.55% 43.430 43.460 42.860
May 20, 2022 42.940 0.020 0.05% 42.920 43.880 42.730
May 19, 2022 42.400 -0.030 -0.07% 42.430 43.150 42.160
May 18, 2022 42.460 1.155 2.80% 41.305 42.830 41.305
May 17, 2022 41.165 0.220 0.54% 40.945 41.375 40.625
May 16, 2022 41.045 1.110 2.78% 39.935 41.155 39.815
May 13, 2022 39.715 1.005 2.60% 38.710 39.945 38.710
May 12, 2022 38.580 -1.025 -2.59% 39.605 40.595 38.110
May 11, 2022 40.315 0.550 1.38% 39.765 40.325 38.980
May 10, 2022 39.400 -0.425 -1.07% 39.825 39.935 39.030
May 9, 2022 39.925 -1.090 -2.66% 41.015 41.255 39.815
May 6, 2022 40.445 0.290 0.72% 40.155 40.945 39.855
May 5, 2022 40.215 -0.540 -1.32% 40.755 41.045 40.125
May 4, 2022 40.375 0.880 2.23% 39.495 40.795 39.485
May 3, 2022 38.930 0.220 0.57% 38.710 39.060 38.660
May 2, 2022 38.530 -0.560 -1.43% 39.090 39.505 37.660
Apr 29, 2022 39.515 -0.300 -0.75% 39.815 39.855 39.250