SSL.MI
Bán 0.999
Chênh lệch Chênh lệch0.062
Mua 1.061

Giao dịch S.S. Lazio - biểu đồ giá SSL.MI

Bán 0.999
Chênh lệch Chênh lệch0.062
Mua 1.061
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

SSL.MI lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
May 18, 2022 0.999 -0.045 -4.31% 1.044 1.044 0.999
May 17, 2022 1.024 0.005 0.49% 1.019 1.024 1.019
May 16, 2022 0.970 0.000 0.00% 0.970 0.970 0.970
May 12, 2022 0.950 -0.034 -3.46% 0.984 0.986 0.950
May 11, 2022 0.999 0.015 1.52% 0.984 0.999 0.984
May 6, 2022 1.009 0.000 0.00% 1.009 1.014 1.009
May 4, 2022 0.974 0.000 0.00% 0.974 0.974 0.974
May 3, 2022 0.970 0.000 0.00% 0.970 0.970 0.970
Apr 29, 2022 0.950 0.000 0.00% 0.950 0.950 0.950
Apr 27, 2022 0.970 0.000 0.00% 0.970 0.970 0.970
Apr 26, 2022 0.960 0.000 0.00% 0.960 0.960 0.960
Apr 19, 2022 1.009 0.000 0.00% 1.009 1.009 1.009
Apr 14, 2022 0.970 -0.016 -1.62% 0.986 0.986 0.970
Apr 12, 2022 0.940 0.000 0.00% 0.940 0.940 0.940
Apr 8, 2022 0.980 0.020 2.08% 0.960 0.980 0.960
Apr 7, 2022 0.942 -0.072 -7.10% 1.014 1.014 0.942
Apr 6, 2022 0.940 -0.030 -3.09% 0.970 0.986 0.940
Apr 5, 2022 0.940 0.000 0.00% 0.940 0.946 0.940
Apr 4, 2022 0.978 0.028 2.95% 0.950 0.984 0.950
Apr 1, 2022 0.978 0.006 0.62% 0.972 0.982 0.972