CRM
Bán 153.68
Chênh lệch Chênh lệch2.09
Mua 155.77

Giao dịch Salesforce.com - biểu đồ giá CRM

Bán 153.68
Chênh lệch Chênh lệch2.09
Mua 155.77
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

CRM lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Oct 6, 2022 153.68 -1.12 -0.72% 154.80 157.90 152.14
Oct 5, 2022 153.68 0.70 0.46% 152.98 156.64 151.17
Oct 4, 2022 154.78 5.29 3.54% 149.49 157.08 149.07
Oct 3, 2022 147.53 6.14 4.34% 141.39 148.64 141.11
Sep 30, 2022 143.54 -3.58 -2.43% 147.12 148.31 142.93
Sep 29, 2022 146.57 -0.13 -0.09% 146.70 148.26 144.70
Sep 28, 2022 149.52 3.38 2.31% 146.14 150.56 143.70
Sep 27, 2022 148.58 0.91 0.62% 147.67 150.26 145.70
Sep 26, 2022 145.75 1.17 0.81% 144.58 150.86 144.49
Sep 23, 2022 146.70 -1.67 -1.13% 148.37 149.48 144.41
Sep 22, 2022 149.21 0.52 0.35% 148.69 152.51 148.00
Sep 21, 2022 148.69 0.32 0.22% 148.37 152.97 146.20
Sep 20, 2022 149.19 -2.12 -1.40% 151.31 151.59 148.55
Sep 19, 2022 152.52 3.03 2.03% 149.49 153.16 148.69
Sep 16, 2022 149.69 -2.04 -1.34% 151.73 152.68 148.70
Sep 15, 2022 153.18 -5.53 -3.48% 158.71 159.93 152.68
Sep 14, 2022 160.17 2.40 1.52% 157.77 161.31 157.17
Sep 13, 2022 157.48 -6.82 -4.15% 164.30 166.45 157.17
Sep 12, 2022 165.61 3.69 2.28% 161.92 165.66 161.86
Sep 9, 2022 161.76 4.09 2.59% 157.67 162.95 157.67