SAND/USD
Bán 1.10715
Chênh lệch Chênh lệch0.04569
Mua 1.15284
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

SAND/USD lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Jun 28, 2022 1.12189 -0.03928 -3.38% 1.16117 1.19994 1.10028
Jun 27, 2022 1.16068 0.00588 0.51% 1.15480 1.23728 1.12086
Jun 26, 2022 1.15431 -0.09769 -7.80% 1.25200 1.31926 1.14594
Jun 25, 2022 1.25151 0.17577 16.34% 1.07574 1.30210 1.05707
Jun 24, 2022 1.07624 0.08446 8.52% 0.99178 1.10275 0.99080
Jun 23, 2022 0.99178 0.07413 8.08% 0.91765 1.00750 0.91469
Jun 22, 2022 0.91765 0.02456 2.75% 0.89309 0.98881 0.84693
Jun 21, 2022 0.89260 0.04172 4.90% 0.85088 0.94318 0.83415
Jun 20, 2022 0.85038 0.01326 1.58% 0.83712 0.87052 0.79096
Jun 19, 2022 0.83713 0.05648 7.23% 0.78065 0.84253 0.74529
Jun 18, 2022 0.78016 -0.06041 -7.19% 0.84057 0.85088 0.71730
Jun 17, 2022 0.84056 0.02406 2.95% 0.81650 0.87001 0.80814
Jun 16, 2022 0.81650 -0.12520 -13.30% 0.94170 0.95743 0.80078
Jun 15, 2022 0.94170 0.07660 8.85% 0.86510 0.94661 0.77280
Jun 14, 2022 0.86757 0.03691 4.44% 0.83066 0.92646 0.76099
Jun 13, 2022 0.83365 -0.08987 -9.73% 0.92352 0.93480 0.77276
Jun 12, 2022 0.92351 -0.13014 -12.35% 1.05365 1.06200 0.92253
Jun 11, 2022 1.05315 -0.11982 -10.22% 1.17297 1.18917 1.03055
Jun 10, 2022 1.17297 -0.08984 -7.11% 1.26281 1.27165 1.16304
Jun 9, 2022 1.26330 -0.00050 -0.04% 1.26380 1.29621 1.25495