SAFM
Bán 203.70
Chênh lệch Chênh lệch0.56
Mua 204.26

Giao dịch Sanderson Farms, Inc. - biểu đồ giá SAFM

Bán 203.70
Chênh lệch Chênh lệch0.56
Mua 204.26
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

SAFM lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Aug 4, 2022 203.70 0.00 0.00% 203.70 203.70 203.70
Jul 21, 2022 203.70 -4.04 -1.94% 207.74 209.44 203.28
Jul 20, 2022 208.84 0.60 0.29% 208.24 211.23 208.24
Jul 19, 2022 208.60 2.20 1.07% 206.40 209.31 206.40
Jul 18, 2022 208.76 -3.36 -1.58% 212.12 213.27 203.24
Jul 15, 2022 212.04 0.32 0.15% 211.72 213.11 210.29
Jul 14, 2022 211.76 3.81 1.83% 207.95 213.09 207.95
Jul 13, 2022 211.16 -1.03 -0.49% 212.19 216.34 205.23
Jul 12, 2022 213.72 0.91 0.43% 212.81 215.72 212.81
Jul 11, 2022 213.91 0.12 0.06% 213.79 214.82 213.71
Jul 8, 2022 215.77 3.53 1.66% 212.24 216.49 212.24
Jul 7, 2022 213.72 0.00 0.00% 213.72 215.66 213.42
Jul 6, 2022 213.72 -1.36 -0.63% 215.08 216.11 212.81
Jul 5, 2022 215.80 1.48 0.69% 214.32 216.62 214.32
Jul 1, 2022 216.18 1.11 0.52% 215.07 217.45 214.80
Jun 30, 2022 215.25 -1.54 -0.71% 216.79 218.00 214.01
Jun 29, 2022 218.32 2.04 0.94% 216.28 220.56 216.28
Jun 28, 2022 219.55 1.45 0.66% 218.10 221.27 217.73
Jun 27, 2022 216.83 2.50 1.17% 214.33 218.60 214.33
Jun 24, 2022 214.34 -1.31 -0.61% 215.65 215.72 213.17