SBAC
Bán 345.91
Chênh lệch Chênh lệch0.72
Mua 346.63

Giao dịch SBA Communications Corporation - biểu đồ giá SBAC

Bán 345.91
Chênh lệch Chênh lệch0.72
Mua 346.63
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

SBAC lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
May 25, 2022 345.88 2.82 0.82% 343.06 347.46 340.33
May 24, 2022 346.76 16.83 5.10% 329.93 348.02 329.93
May 23, 2022 333.62 7.19 2.20% 326.43 334.95 326.16
May 20, 2022 326.28 6.52 2.04% 319.76 326.80 319.13
May 19, 2022 318.52 7.23 2.32% 311.29 322.23 311.24
May 18, 2022 313.83 -8.47 -2.63% 322.30 323.27 312.44
May 17, 2022 324.95 -3.23 -0.98% 328.18 330.12 320.68
May 16, 2022 328.11 -2.31 -0.70% 330.42 333.13 326.29
May 13, 2022 333.82 9.80 3.02% 324.02 333.93 322.65
May 12, 2022 323.00 8.20 2.60% 314.80 323.27 312.39
May 11, 2022 314.57 -0.52 -0.17% 315.09 321.13 313.67
May 10, 2022 314.91 -5.95 -1.85% 320.86 326.59 310.46
May 9, 2022 322.68 -15.31 -4.53% 337.99 338.77 321.28
May 6, 2022 341.77 2.08 0.61% 339.69 344.50 337.23
May 5, 2022 341.87 -6.80 -1.95% 348.67 352.94 338.91
May 4, 2022 351.19 0.66 0.19% 350.53 351.58 341.22
May 3, 2022 348.52 10.59 3.13% 337.93 352.13 336.41
May 2, 2022 337.63 -7.13 -2.07% 344.76 351.69 333.14
Apr 29, 2022 346.82 -10.67 -2.98% 357.49 357.52 346.17
Apr 28, 2022 358.94 9.70 2.78% 349.24 359.13 344.73