SBER
Bán 0.43
Chênh lệch Chênh lệch0.08
Mua 0.51

Giao dịch Sberbank of Russia ADR - biểu đồ giá SBER

Bán 0.43
Chênh lệch Chênh lệch0.08
Mua 0.51
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

SBER lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Apr 18, 2022 0.43 0.00 0.00% 0.43 0.43 0.43
Apr 5, 2022 0.43 0.00 0.00% 0.43 0.43 0.43
Mar 14, 2022 0.45 0.00 0.00% 0.45 0.45 0.45
Mar 2, 2022 0.45 0.00 0.00% 0.45 0.45 0.45
Mar 1, 2022 0.92 -0.26 -22.03% 1.18 1.27 0.76
Feb 28, 2022 1.32 0.31 30.69% 1.01 1.62 0.93
Feb 25, 2022 4.35 -0.17 -3.76% 4.52 4.55 3.63
Feb 24, 2022 2.59 -0.09 -3.36% 2.68 4.42 1.98
Feb 23, 2022 8.89 -1.37 -13.35% 10.26 10.46 8.87
Feb 22, 2022 10.92 1.47 15.56% 9.45 11.03 9.09
Feb 21, 2022 10.49 -2.16 -17.08% 12.65 12.77 10.07
Feb 18, 2022 13.04 -0.91 -6.52% 13.95 14.03 12.98
Feb 17, 2022 13.77 -0.61 -4.24% 14.38 14.38 13.65
Feb 16, 2022 14.82 0.03 0.20% 14.79 15.26 14.62
Feb 15, 2022 14.45 0.85 6.25% 13.60 14.58 13.51
Feb 14, 2022 13.46 0.02 0.15% 13.44 13.58 12.73
Feb 11, 2022 14.05 -0.45 -3.10% 14.50 14.58 13.99
Feb 10, 2022 14.98 0.29 1.97% 14.69 15.18 14.64
Feb 9, 2022 14.86 0.23 1.57% 14.63 14.90 14.63
Feb 8, 2022 14.24 0.52 3.79% 13.72 14.27 13.65