SBMO
Bán 15.305
Chênh lệch Chênh lệch0.085
Mua 15.390

Giao dịch SBM Offshore N.V. - biểu đồ giá SBMO

Bán 15.305
Chênh lệch Chênh lệch0.085
Mua 15.390
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

SBMO lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
May 25, 2022 15.120 0.370 2.51% 14.750 15.140 14.665
May 24, 2022 14.745 -0.005 -0.03% 14.750 14.960 14.545
May 23, 2022 14.760 0.270 1.86% 14.490 14.775 14.465
May 20, 2022 14.385 -0.095 -0.66% 14.480 14.655 14.365
May 19, 2022 14.430 -0.015 -0.10% 14.445 14.490 14.215
May 18, 2022 14.460 -0.115 -0.79% 14.575 14.695 14.450
May 17, 2022 14.550 0.065 0.45% 14.485 14.725 14.450
May 16, 2022 14.430 0.455 3.26% 13.975 14.540 13.945
May 13, 2022 13.960 0.220 1.60% 13.740 13.985 13.650
May 12, 2022 13.655 0.030 0.22% 13.625 13.715 13.465
May 11, 2022 13.730 0.260 1.93% 13.470 13.790 13.445
May 10, 2022 13.455 -0.120 -0.88% 13.575 13.580 13.355
May 9, 2022 13.585 -0.610 -4.30% 14.195 14.315 13.550
May 6, 2022 14.315 0.245 1.74% 14.070 14.330 13.965
May 5, 2022 14.090 -0.130 -0.91% 14.220 14.325 14.080
May 4, 2022 14.145 0.135 0.96% 14.010 14.430 14.010
May 3, 2022 13.995 0.375 2.75% 13.620 14.025 13.620
May 2, 2022 13.625 0.145 1.08% 13.480 13.750 13.460
Apr 29, 2022 13.780 0.060 0.44% 13.720 13.980 13.660
Apr 28, 2022 13.735 0.080 0.59% 13.655 13.945 13.605