SHA
Bán 4.665
Chênh lệch Chênh lệch0.065
Mua 4.730

Giao dịch Schaeffler AG - biểu đồ giá SHA

Bán 4.665
Chênh lệch Chênh lệch0.065
Mua 4.730
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

SHA lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Sep 28, 2022 4.775 0.105 2.25% 4.670 4.780 4.605
Sep 27, 2022 4.705 -0.005 -0.11% 4.710 4.770 4.660
Sep 26, 2022 4.690 0.115 2.51% 4.575 4.780 4.535
Sep 23, 2022 4.625 -0.250 -5.13% 4.875 4.895 4.620
Sep 22, 2022 4.980 0.065 1.32% 4.915 4.985 4.875
Sep 21, 2022 5.005 0.015 0.30% 4.990 5.020 4.945
Sep 20, 2022 5.030 -0.070 -1.37% 5.100 5.195 5.010
Sep 19, 2022 5.075 0.060 1.20% 5.015 5.100 4.980
Sep 16, 2022 5.050 0.065 1.30% 4.985 5.080 4.905
Sep 15, 2022 5.030 -0.025 -0.49% 5.055 5.120 4.980
Sep 14, 2022 5.060 -0.020 -0.39% 5.080 5.145 5.020
Sep 13, 2022 5.110 -0.165 -3.13% 5.275 5.275 5.095
Sep 12, 2022 5.250 0.085 1.65% 5.165 5.255 5.165
Sep 9, 2022 5.130 0.070 1.38% 5.060 5.135 5.050
Sep 8, 2022 5.050 0.015 0.30% 5.035 5.100 4.950
Sep 7, 2022 4.990 0.025 0.50% 4.965 5.040 4.905
Sep 6, 2022 4.975 -0.025 -0.50% 5.000 5.085 4.975
Sep 5, 2022 4.980 -0.080 -1.58% 5.060 5.075 4.935
Sep 2, 2022 5.215 0.085 1.66% 5.130 5.225 5.095
Sep 1, 2022 5.070 -0.020 -0.39% 5.090 5.135 5.035