SLB
Bán 33.77
Chênh lệch Chênh lệch0.15
Mua 33.92

Giao dịch Schlumberger - biểu đồ giá SLB

Bán 33.77
Chênh lệch Chênh lệch0.15
Mua 33.92
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

SLB lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Sep 26, 2022 33.77 -1.00 -2.88% 34.77 35.27 33.72
Sep 23, 2022 34.90 -1.29 -3.56% 36.19 36.21 34.29
Sep 22, 2022 38.14 0.02 0.05% 38.12 38.65 37.74
Sep 21, 2022 37.45 -1.67 -4.27% 39.12 39.31 37.45
Sep 20, 2022 38.41 -0.18 -0.47% 38.59 38.64 37.95
Sep 19, 2022 38.88 1.85 5.00% 37.03 38.94 37.00
Sep 16, 2022 38.27 -0.89 -2.27% 39.16 39.20 37.56
Sep 15, 2022 39.54 0.35 0.89% 39.19 39.94 39.03
Sep 14, 2022 40.14 1.21 3.11% 38.93 40.36 38.92
Sep 13, 2022 38.38 -1.03 -2.61% 39.41 39.98 38.14
Sep 12, 2022 40.06 0.04 0.10% 40.02 40.38 39.49
Sep 9, 2022 39.57 0.67 1.72% 38.90 39.77 38.56
Sep 8, 2022 38.08 0.95 2.56% 37.13 38.42 37.07
Sep 7, 2022 36.99 0.56 1.54% 36.43 37.09 35.91
Sep 6, 2022 37.27 -0.82 -2.15% 38.09 38.44 37.05
Sep 2, 2022 37.98 -0.05 -0.13% 38.03 38.54 37.41
Sep 1, 2022 36.76 -0.67 -1.79% 37.43 37.74 36.35
Aug 31, 2022 38.05 0.48 1.28% 37.57 39.07 37.20
Aug 30, 2022 38.61 -0.78 -1.98% 39.39 39.40 38.14
Aug 29, 2022 40.30 1.10 2.81% 39.20 40.74 39.04