SCR
Bán 14.795
Chênh lệch Chênh lệch0.100
Mua 14.895

Giao dịch Scor - biểu đồ giá SCR

Bán 14.795
Chênh lệch Chênh lệch0.100
Mua 14.895
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

SCR lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Sep 30, 2022 14.795 0.260 1.79% 14.535 14.890 14.500
Sep 29, 2022 14.430 -0.065 -0.45% 14.495 14.610 14.290
Sep 22, 2022 16.060 -0.010 -0.06% 16.070 16.155 15.905
Sep 21, 2022 16.240 0.340 2.14% 15.900 16.355 15.900
Sep 20, 2022 16.010 -0.575 -3.47% 16.585 16.735 15.940
Sep 19, 2022 16.470 -0.285 -1.70% 16.755 16.790 16.135
Sep 16, 2022 16.935 -0.190 -1.11% 17.125 17.225 16.885
Sep 15, 2022 17.215 -0.115 -0.66% 17.330 17.630 17.175
Sep 14, 2022 17.365 -0.235 -1.34% 17.600 17.715 17.220
Sep 13, 2022 17.795 -0.345 -1.90% 18.140 18.200 17.795
Sep 12, 2022 18.190 0.655 3.74% 17.535 18.300 17.535
Sep 9, 2022 17.560 0.125 0.72% 17.435 17.715 17.370
Sep 8, 2022 17.595 0.295 1.71% 17.300 17.675 17.220
Sep 7, 2022 17.180 0.240 1.42% 16.940 17.215 16.860
Sep 6, 2022 17.070 0.255 1.52% 16.815 17.070 16.720
Sep 5, 2022 16.935 -0.010 -0.06% 16.945 16.980 16.735
Sep 2, 2022 17.180 0.310 1.84% 16.870 17.230 16.870
Sep 1, 2022 16.580 0.220 1.34% 16.360 16.600 16.245
Aug 31, 2022 16.500 0.215 1.32% 16.285 16.520 16.140
Aug 30, 2022 16.150 0.100 0.62% 16.050 16.325 16.040